Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Här kan du söka stöd

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det.

För akut stöd vid psykisk ohälsa eller om du behöver hjälp gällande vård och behandling, kontakta Landstinget.

Socialpsykiatriska enheten

Hos socialpsykiatriska enheten kan du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning få hjälp med att få din vardag att fungera.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd så att du kan stärka din egen förmåga och stegvis återta kontrollen över din vardag och ditt liv. Stödet kan handla om att få hjälp med att klara boende, sysselsättning och fritid. Alla stödinsatser ges så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Alla stödinsatser är frivilliga och planeras utifrån dina egna önskemål och behov.

För att få stöd från socialpsykiatriska enheten ska du tillhöra målgruppen.

Socialpsykiatrins målgrupp - psykisk funktionsnedsättning

Definitionen för att en person har en psykisk funktionsnedsättning är om hon eller han "har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid."
Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och även reducera förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.

Här kan du söka stöd

Om du vill ansöka om en insats eller få information och vägledning om våra insatser kan du kontakta oss.  Ring till Botkyrka kommuns medborgarcenter på telefon 08-530 610 00, eller ring direkt till socialpsykiatriska enheten på telefon 08-530 617 66.
Du kan även använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Vi behandlar varje ansökan med sekretess.

Efter ansökan

Utredning, bedömning och beslut

När du ansökt om en insats görs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få.

Du får ett skriftligt beslut som berättar om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått kan du överklaga.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Skriv vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare. En handläggare hjälper dig gärna med att överklaga.

Akut hjälp till personer med psykisk ohälsa

Akut hjälp till barn och ungdomar​

Socialjouren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd