Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för att stärka dig som har en nära relation till en person som är i behov av stöd. Det finns flera olika former av stöd för barn, unga och vuxna.

Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk, beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.

Vem räknas som anhörig?

Som anhörig menas make, maka, förälder, vårdnadshavare, barn, syskon, vän, granne, kollega, mor- eller farförälder. Exempelvis kan man som barn behöva kunskap och stöd om ens mamma eller pappa har en sjukdom, funktionsnedsättning eller ett missbruk.

Det finns flera olika former av stöd till anhöriga

Anhörigstödet ger dig och dem i din närhet information och vägledning utifrån den situation du befinner dig i. Du kan också få stöd genom att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör dig och din närstående. Anhörigstödet är kostnadsfritt.

 

Kontakta anhörigstödet:

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatrisk diagnoser (inte LSS)

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatrisk diagnoser (inte LSS)

Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga.

Anhörigsamordnare:
Saber Mehdizadeh: telefon: 0724-53 05 38.
E-post: saber.mehdizadeh@botkyrka.se

BRA-samtal:
BRA är en förkortning för barns rätt som anhöriga. Du kan få svar på dina frågor på telefonnummer 08-530 623 60.

Barnkraft-grupper:
För Barnkraft-grupper, kontakta Myra Hemmingsson, telefon: 0708892006. Barnkraft-grupper är till för föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras barn.

Vuxen anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning: 
Kontakta mottagningen på socialpsykiatriska enheten för vidare praktisk information. Ring via kommunens växel, telefon: 08-530 610 00.

Anhörig till person med beroende eller missbruk:
Du som är vuxen och anhörig kan läsa mer här om beroenderådgivning i Botkyrka. Du som är barn anhörig kan läsa mer här vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Anhörigstöd: äldre, funktionsnedsättning (inklusive LSS)

Anhörigsamordnare

Kontakta anhörigsamordnare Johan Nicander när du behöver information och vägledning om vart du kan vända dig, vad som gäller för anhöriga, vad kommunen erbjuder eller om du har frågor om någon anhörigaktivitet.
E-post:  johan.nicander@botkyrka.se
Telefon: 08-530 610 69 (mån, ons och fred klockan 9.00-10.00.

Stöd och rådgivning om minnessvårigheter och demenssjukdom
Janina Stenlund, demenssjuksköterska, Dipl. Silviasjuksköterska
E-post: janina.stenlund@botkyrka.se
Telefon: 070-8861522 (mån–tors klockan 8.30–10)

Hjälp med avlastning
Du som vårdar din närstående hemma kan få hjälp med avlastning från kommunen. Stödet finns för att du ska kunna vila upp dig och få möjlighet till lite egen tid.
Läs mer om avlastning här

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Omsorg & socialt stöd