Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Studiecirklar om delaktighet och inflytande

Det är viktigt att kunna göra sin röst hörd! Alla behöver vara med och påverka i frågor som rör det egna livet. Du som har- eller har haft långvarig psykisk ohälsa erbjuds studiecirklar där du kan utveckla din delaktighet och förmåga att påverka.

Påverka på ditt sätt

Det behövs mod för att öka sin egen delaktighet, att vara med och forma det som påverkar ens liv och det som får dig att må bra. Studiecirklarna ska ge dig möjlighet att utvecklas i din takt och få möjligheten att dela erfarenheter med andra.

Första studiecirkeln heter ”Din egen makt”

Studiecirkeln "Din egen makt" handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du
har och använda dem för att förbättra ditt liv. Det ges möjligheter att träna sig på att påverka och förändra. Den andra studiecirkeln kallas "Med starkare röst" och riktar sig till dig som vill vara med och påverka psykiatrin. Vi pratar bland annat om olika sätt till inflytande. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad tycker du?

Vi är intresserade av synpunkter från dig som har- eller har haft långvarig psykisk ohälsa och som fått eller skulle vilja få stöd av oss. Vad kan förbättras? Vad är bra? Saknas det något i kommunen för målgruppen? Vilken möjlighet har du till inflytande i dag? Vad vill du ha inflytande över?

Även du som är anhörig, vän eller på annat sätt kommer i kontakt med målgruppen är välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Alla har rätt att ha makt över sitt eget liv

Inom socialpsykiatriska enheten pågår ett arbete för att stärka inflytande från de personer som får stöd och hjälp på enheten samt från deras anhöriga. Syftet med arbetet är ökad livskvalitet för den enskilde.

Studiecirklar bidrar till utveckling

Genom studiecirklar ska ge deltagarna utökad förmåga att påverka i frågor som rör det egna livet. Studiecirklarna kommer att genomföras i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Arbetet för delaktighet kommer att utvärderas i samverkan med Forskning och utveckling på Södertörn (FoU) vilket får inverkan på de insatser som erbjuds av socialtjänsten.

Långsiktig utveckling

Arbetet för en långsiktig utveckling av socialpsykiatrin kommer att kompletteras​ med brukarråd och ett utvecklat samarbete med intresseföreningar. Genom att bygga upp hållbara former för inflytande kan brukarna och anhörigas synpunkter och erfarenheter påverka utvecklingen inom socialpsykiatrin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd