Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa om några vanliga frågor om vilket stöd kommunen ger till personer med nedsatt psykisk hälsa. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss. Ring medborgarcenter, fråga efter utredningssektionen på socialpsykiatriska enheten.

Fråga: Vem kan ansöka om stöd av socialpsykiatriska enheten?

Svar: Personer med ett psykiskt funktionshinder/funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen med ditt boende, studier, arbete, sysselsättning, fritid och social gemenskap. Nationell psykiatrisamordning har en definition av begreppet psykiskt funktionshinder. Enligt den definitionen har en person ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid (som varat eller kan tänkas vara minst 6 månader). Svårigheterna ska vara en konsekvens av en psykisk störning.

Fråga: Jag har en vuxen son som bor hemma. Han mår dåligt och har vänt på dygnet. Han orkar inte någonting och han sköter inte sin hygien. Vad ska jag göra?

Svar: I första hand kan han vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med, eller remiss till, läkare som kan se till att det ställs en eventuell diagnos och att han, om det behövs, får behandling. Behöver han hjälp med att få struktur på dagen och/eller annat stöd i vardagen kan han ansöka om det stödet från kommunen. Om han vill kan du hjälpa honom med ansökan som kan ske via telefon, brev eller e-post. Kontakta Socialpsykiatriska enheten, utredningssektionen.

Fråga: Jag har kontakt med psykiatrin men jag behöver också hjälp med att få någonting att göra på dagarna. Vad finns och vart ska jag vända mig?

Svar: Du kan ansöka om hjälp till praktik om du vill ha ett arbete (supported employment). Det kan du göra via psykiatrin, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller via kommunens socialpsykiatri beroende på var du har kontakt. Om du inte vill/kan ha ett arbete finns det olika verksamheter i kommunen som du kan ansöka om hos kommunens socialpsykiatri. Det finns även träfflokaler om du behöver komma ut och träffa andra.

Fråga: Jag klarar inte av att hålla ordning i min lägenhet. Kan jag få hjälp med det?

Svar: Du kan ansöka om boendestöd hos kommunens socialpsykiatri. En boendestödjare kan hjälpa dig att på sikt klara av att ta hand om din lägenhet själv. Boendestödjaren arbetar tillsammans med dig.

Fråga: Jag har en granne som verkar må dåligt och behöva hjälp. Vad kan kommunen göra?

Svar: Det är bra om du själv kan prata med grannen och försöka få henne att ta kontakt med vårdcentralen, kommunen eller akutvård om det behövs. Om det inte går kan kommunen erbjuda stöd till henne genom att besöka henne, ringa eller skicka brev. Vill personen ha hjälp eller stöd så kan vi hjälpa henne men om hon inte vill ha hjälp blir det svårare eftersom vi enligt lag bara kan erbjuda frivilliga insatser. Ibland, om personen verkar fara mycket illa, kan vi försöka ta hjälp av landstingets jourmottagning eller annan läkare för att försöka få personen till vård.

Fråga: Vem behovsbedömer och beslutar om insatser?

Svar: Det är socialsekreterarna på Socialpsykiatriska enheten, utredningssektionen som utreder och tar beslut om olika insatser (stöd). Beslutet tas utifrån personens behov, önskemål och gällande lagstiftning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Omsorg & socialt stöd