Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Rekrytering och utbildning av YAP-stödpersoner

Med jämna mellanrum söker vi YAP-stödpersoner. Här hittar du information om hur rekrytering och utbildning går till.

Rekryteringen av YAP-stödpersoner sker i tre steg. Det första steget är en individuell intervju då vi som YAP-samordnare och gruppledare vill få en så god bild av alla intresserade som möjligt. Vi vill veta mer om dina intressen, utbildning och erfarenheter.

Nästa steg är en gruppintervju då vi vill se hur de intresserade kan använda sig av ett styrkebaserat förhållningssätt, av kritiskt tänkande och diskussionsförmåga.

Sista steget i rekryteringen är vår utbildning. Utbildningen omfattar fem tillfällen. Den här gången kommer dagarna att ligga på helgdagar, kvällar och en eller flera vardagar. Utbildningen handlar bland annat om:

  • Hur YAP fungerar, i Botkyrka kommun och internationellt
  • Hur vi arbetar styrkebaserat
  • Information om socialtjänsten och om de lagar som berör oss som arbetar i Botkyrka YAP
  • Ramar och gränser för uppdraget och för rollen som YAP-stödperson
  • Hur vi arbetar med en ungdoms familj och nätverk
  • Hur man dokumenterar sitt arbete

Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och workshops. Vi bjuder på lunch och fika.

Vill du anmäla ditt intresse?

Ett par gånger per år rekryterar vi YAP-stödpersoner. Här hittar du mer information om hur du gör för att anmäla ditt intresse. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Skicka din intresseanmälan till botkyrkayap@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Omsorg & socialt stöd