Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Stödet till familjehem

I vårt ansvar ingår inte bara att se till att familjehemsbarnet mår bra, men också att ni som familjehem mår bra och får den hjälp som ni behöver. Vi håller kontinuerlig kontakt med er för att se hur det går för er och barnet.

Grundutbildning

Du kommer bli erbjudan utbildningen "Ett hem att växa i" framtagen av Socialstyrelsen.

Arvode

Arvodesersättning enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).  Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

https://skl.se/download/18.e41863a16020851d4518626/1512463160733/17052%20ersattningar%20familjehem.pdflänk till annan webbplats

Omkostnader

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader (till exempel mat, kläder, fickpengar, hobby med mera) som den nya familjemedlemmen medför.

https://skl.se/download/18.e41863a16020851d4518626/1512463160733/17052%20ersattningar%20familjehem.pdflänk till annan webbplats

Personlig handledning och rådgivning

Vi finns här som ett stöd för er, barnet och den biologiska familjen. Om ni funderar över något tveka inte att kontakta oss. Vi kan nås via e-post och på telefon. Med jämna mellanrum besöker vi er för att se så att allt är bra.

Familjehemsdag på Gröna Lund

Varje år, vanligtvis i september, arrangerar 24 kommuner tillsammans ”Familjehemmens dag” på Gröna Lund. Under halva dagen har Gröna Lund öppet endast för familjehemmen. Vi bjuder hela familjen på inträde och åkband.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd