Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Vad är familjehem?

Alla barn och ungdomar behöver - och har rätt till - en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familjehem vara lösningen under en kortare eller längre tid.

Familjehemmet är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hos sin familj. Syftet med ett familjehem är att låta barnet växa upp i en miljö som är så bra och trygg som möjligt efter vad barnet behöver, och som kan fungera som ett komplement till den egna familjen. Familjehemmet får utbildning, stöd och dessutom ersättning för det viktiga uppdraget.

Olika anledningar till att barn och ungdomar bor i familjehem

Om det finns svårigheter eller problem i den biologiska familjen kan ett barn eller en ung människa behöva bo i ett familjehem. Det kan vara exempelvis bristande omsorg, relationsproblem, alkohol- eller drogmissbruk, misshandel eller sexuella övergrepp.

Vem beslutar om ett barns placering i familjehem?

Om ett barn inte mår bra, så blir vi på socialtjänsten ofta inkopplade. Vi följer Socialtjänstlagen och har i uppgift att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en svår situation får det stöd och skydd som de behöver.

I de flesta fall har barnets förälder/föräldrar gett sitt samtycke till en familjehemsplacering. Men det finns även tillfällen då föräldern/föräldrarna motsätter sig en placering. Då kan vi behöva göra ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga.

Familjehem får uppdraget från socialnämnden

Ett familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot andras barn som familjemedlemmar under en kortare eller längre tid. Socialnämnden följer de lagar som ligger till grund för familjehemsplaceringar av barn: Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett familjehem kan ta emot ett eller flera barn/ungdomar som en medlem i familjen. Målet är i de allra flesta fall att barnet en dag ska återförenas med sin familj. Därför är umgänget med den biologiska familjen viktigt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Omsorg & socialt stöd