Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Vill du bli familjehem?

I Botkyrka finns det barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Vi söker familjer som är intresserade av att bli ett familjehem och hjälpa ett barn vidare i livet.

Att vara familjehem är givande och roligt samtidigt som det ibland kan vara svårt och jobbigt. Barnet kräver ofta mycket tid, engagemang och tålamod då barnet ofta har varit med om en eller flera svåra situationer tidigare som har satt sina spår.

Som familjehem har ni tillsammans med oss på socialtjänsten och de biologiska föräldrarna ett gemensamt ansvar för barnet (ett så kallat tredelat föräldraskap).

Det är viktigt att man vill bli ett familjehem för att man vill hjälpa ett barn vidare i livet, inte bara för att man vill få ett barn i familjen. Familjehemmet ska även aktivt arbeta för att barnet ska ha kontakt med sin biologiska familj och släktingar, allt ifrån telefonkontakt till besök.

Målet är i de allra flesta fall att barnet en dag ska återförenas med sin familj. Det är svårt att i förväg kunna säga hur lång eller kort tid barnet kommer att bo hos dig.

Steg 1 – kontakta oss
Välkommen att kontakta oss för att pratat om familjehem. Fråga efter familjehem när du ringer till medborgarcenter, telefon 08-530 610 00. Du kan även följa länken nedan och fylla i ett formulär på sidan, https://familjehemsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

fSteg 2 – första kontakt
Om vi har ett barn som behöver ett familjehem och som skulle passa in i er familj, träffas vi för ett första möte hemma hos er tillsammans med er familj. Vi berättar då om hur vår utredning av familjehem går till,  och ni får berätta om er familj och era önskemål.

Steg 3 – djupgående utredning
Syftet med utredningen är att lära känna er så bra som möjligt så att vi kan vara säkra på att barnet och er familj kommer att bli en bra matchning. Vi arbetar med Kälvestensmetoden, som innebär djupintervjuer med familjen.

Vi undersöker bland annat hur er familjesituation ser ut, vilken tid och engagemang ni har och er erfarenhet av att vårda barn. Vi gör också registerkontroll hos bland annat kronofogdemyndigheten, polisen och försäkringskassan. I vår utredning ingår också samtal med referenter.

Vad händer sedan?

När beslutet om familjehemsplacering är taget får familjehemmet träffa barnet, som ofta är tillfälligt placerad i ett jourhem. Därefter påbörjas en period när barn och familjehem ska lära känna varandra. Under den perioden, vars längd växlar från fall till fall, turas man om att träffas i familjehemmet och i jourhemmet och vi på socialtjänsten finns med i planeringen. Därefter flyttar barnet in i familjehemmet.

Hur ska vi agera som familjehemsföräldrar?

Er viktigaste uppgift är att agera som en vanlig förälder: vara ett stöd när barnet behöver det, erbjuda gemenskap och visa kärlek och omtanke. Det kommer att ta ett tag för alla i familjen att anpassa sig till den nya situationen.

Den största skillnaden från att vara en vanlig förälder är barnets biologiska familj. Därför är en viktig uppgift för er att stötta barnet i sin kontakt med den biologiska familjen. Eftersom det finns ett tredelat ansvar att verka för barnets bästa, kommer familjehemmet att samarbeta både med de biologiska föräldrarna och med oss på socialtjänsten.

Med jämna mellanrum besöker vi er för att se så att allt är bra. Det är ett bra tillfälle att ta upp saker som, både ni som familjehem och det placerade barnet, har funderat på.

Hur sker umgänget mellan barnet och de biologiska föräldrarna?

Hur ofta och vilken typ av umgänge som barnet bör ha med sin biologiska familj kan variera mycket, beroende på situationen. Det kan exempelvis handla om telefonkontakt och att man träffas, någon till några gånger i månaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd