Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Ta emot barn som kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskon i ditt hem under en eller två helger per månad. Du och din familj blir ett extra stöd för barnet och på så sätt även ett indirekt stöd för barnets föräldrar. Målet med stödet är att barnet ska få känna sig tryggt och uppleva att det ingår i ett sammanhang. Det kan handla om vanliga saker som att få hjälp med fritidsaktiviteter och läxor, men också att bryta isolering och skapa nya relationer. 

Att få möjlighet att hjälpa ett barn ger mycket glädje. Det kontaktfamiljen ger barnet är engagemang och tid. Kontaktfamiljen tar med barnet i sitt vanliga familjeliv. Hen får göra samma saker som familjen brukar göra. Ni kanske gör en utflykt, bakar eller bara är tillsammans och umgås. På så sätt får barnet flera vuxna kring sig, som bryr sig och som hen kan få förtroende för.

Om du är intresserad, välkommen att kontakta oss på kontaktfamilj@botkyrka.se .

Vem kan bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt och ha olika bakgrunder. Det viktiga är att du är en trygg vuxen och att ni är en trygg familj. Det kan finnas två vuxna i familjen, eller så är du ensamstående. Framförallt har du erfarenhet av barn och utrymme, ork och tålamod. Det är en styrka att kunna se de små framstegen och att kunna förmedla hopp och glädje. Att vara kontaktfamilj är ett betydelsefullt uppdrag inom socialtjänsten.

Kontaktfamiljer får regelbundet stöd från socialtjänsten och ekonomisk ersättning.

Vilka barn kan få kontaktfamilj?

Barnen är oftast 3-12 år, ibland äldre. Några barn har få stödjande vuxna i sin närhet. Det kan finnas sociala problem i familjen eller psykisk ohälsa hos föräldrarna. En del barn har neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel ADHD. Innan ett barn får en kontaktfamilj, görs en utredning av en handläggare i kommunen.

Vem kan bli kontaktperson?

Att få möjlighet att hjälpa en ung människa till en positiv utveckling ger mycket glädje. Du ger av ditt engagemang, din tid och livserfarenhet. Du är en stabil, trygg och mogen person med intresse för att stödja en ungdom och bör vara 22 år eller äldre. Vi behöver både kvinnor och män med olika erfarenheter av livet.

Som kontaktperson ger du personligt stöd till en ungdom. Du fungerar som en vuxen förebild och visar på nya möjligheter och goda alternativ. Ni träffas 1-2 gånger per vecka.

Kontaktpersoner får regelbundet stöd från socialtjänsten och ekonomisk ersättning.

Vilka ungdomar kan få kontaktperson?

Insatsen är behovsprövad. Barnen och ungdomarna är 10-20 år. En del har neuropsykiatriska funktionshinder, andra missköter sin skolgång, ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det finns de som saknar vänner och inte kommer ut och därför riskerar att hamna i utanförskap.

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson är du välkommen att e-posta oss på adressen här nedan.

https://familjehemsverige.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Omsorg & socialt stöd