Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Ta uppdrag som kontaktperson för vuxna

Ta uppdrag som kontaktperson för en vuxen med psykiskt funktionshinder

En del av våra brukare saknar ett eget socialt nätverk, och behöver stöd och uppmuntran för att bryta isoleringen.

Våra brukare är vuxna personer från 18 år som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Din roll som kontaktperson är att bidra till att brukaren får positiva inslag i sin vardag. Det kan handla om olika sociala aktiviteter till exempel fika, träna eller gå på bio.

För att trivas med uppdraget som kontaktperson hos oss är det viktigt att du har god självkännedom, tålamod och förmågan att sätta gränser.

Uppdraget är ett åtagande över en längre period, eftersom våra beslut om att erbjuda en brukare att få en kontaktperson fattas för minst sex månader.

Just nu söker vi särskilt dig som är mellan 25 och 30 år gammal. Uppdragen handlar om en eller två tillfällen per månad.

Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Omsorg & socialt stöd