Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Ta uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare

Ibland kan ett barns föräldrar inte vara den trygghet och fasta punkt i livet som barnet behöver. Det kan bero på olika saker, till exempel att ingen förälder finns i Sverige. Så är det för de flyktingbarn, som ensamma flyr från krig eller katastrofer.

Du kan göra skillnad i ett barns liv!

Dessa barn behöver trygghet, stöd och kontinuitet på många plan. De behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare som under ordinarie föräldrars frånvaro tar ett vuxenansvar för barnets tillvaro.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du är både vårdnadshavare och förmyndare för barnet, även om det inte bor hos dig. Rollen som vårdnadshavare innebär att du har ett övergripande ansvar för att barnet får en trygg och bra uppväxt med allt vad det innebär. Förmyndarskapet innebär ansvar för ekonomi och andra praktiska frågor, såsom försäkringar.

Du behöver alltså ha tid att engagera dig i ett barns uppväxtförhållanden. Hur mycket tid du behöver lägga ner beror på vad barnet behöver, utifrån situation, ålder och mognad. Du är också en samtalspartner för barnet om dess situation och framtid. Uppdraget innebär samarbete med socialsekreterare, boendepersonal, skolpersonal med flera.

Fast arvode

Du får ett fast arvode per månad. Du har möjlighet att ta uppdrag för mer än ett barn samtidigt.

Vill du veta mer?

Kontakta familjerättssektionen om du är intresserad och vill veta mer om uppdraget.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-530 617 01
Telefontider:
Måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 8.30-9.30 och 13.00-14.00
Tisdagar klockan 13.00-14.00
Fredagar klockan 8.30-10.30

Ni kan även kontakta sektionen för ensamkommande barn och familjehemssektionen som handlägger ärenden med att tillsätta särskilt förordnad vårdnadshavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Omsorg & socialt stöd