Träffar, seminarier, utbildningar

Vi erbjuder seminarier, utbildningar och olika typer av anhörigträffar för att stötta dig som anhörig i vardagen.

Utbildning: Att leva med och möta personer med funktionsnedsättning

Tid: 15–16.30
Plats: Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba

Datum och teman 2018:

  • 15 januari: LSS – vem kan få stöd och hur går utredningen till?
  • 26 februari: Föreningen Attention (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) berättar om sin verksamhet
  • 26 mars: Habiliteringscenter Tullinge informerar om sin verksamhet
  • 23 april: Symtom och diagnos, vad är det egentligen?
  • 21 maj: Diagnos och relationspåverkan

Anmälan och kontakt
Johan Nicander, anhörigsamordnare
telefon: 08- 530 610 69
e-post: johan.nicander@botkyrka.se

Utbildning: Att möta personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Datum: 3 april, 4 juni, 3 september, 12 november
Tid: klockan 14–16
Plats: Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba

Kontakt
Janina Stenlund, demenssjuksköterska
Telefon: 070-886 15 22 
e-post:  janina.stenlund@botkyrka.se

 

Anhörigträffar: Funktionsnedsättning LSS

Är du anhörig till någon som har en funktionsnedsättning? Kom och dela erfarenheter och samtala med andra i liknande situation.

Datum 2018: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj
Tid: klockan 15–16.30
Plats: 31 januari hålls träffen på Samaritvägen 6, Tumba (lMyndighetsutövningens lokaler). Träffarna därefter hålls i kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45 i Tumba.

Kontakt
Johan Nicander, anhörigsamordnare
telefon: 08- 530 610 69
e-post: johan.nicander@botkyrka.se

Anhörigträffar: Kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen till en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Datum 2018: 2 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj
Tid: klockan 15–17
Pats: Verandan plan 2, Orren servicehus, Gröndalsvägen 12 A Tumba.

Kontakt
Ingemar Karlsson
telefon: 070-400 09 43
e-post: botkyrka.demens@comhem.se

Janina Stenlund, demenssjuksköterska/Silviasjuksköterska
telefon: 070-886 15 22
e-post: janina.stenlund@botkyrka.se

Träffar för unga (18-30 år): Förälder/närstående med demenssjukdom

Du som är mellan 18 och 30 år – kom på en fika och träffa andra i liknande situation. Anhörigstödet i Stockholms län bjuder in gäster för samtal och frågor.

7 mars 2018: Vardagsnära tips för anhöriga
Kerstin Lundström, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av demensfrågor
Tid: klockan17.30–18.30
Plats: Batszar träfflokal, Bolinders plan 1, 1 trappa ned

3 april 2018: Om beteenden och bemötande vid demens
Ola Palmé, sjuksköterska och författare
Tid: klockan 17.30–18.30
Plats: Batszar träfflokal, Bolinders plan 1, 1 trappa ned

16 maj 2018: Mindfullness mot stress
Titti Holmér, psykolog och författare
Tid: klockan 18
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Anmälan (senast dag innan)
Birgitta Söderkvist, anhörigkonsulent Stockholm stad
e-post: birgitta.soderkvist@stockholm.se

Birgitta Livgård Andersson, anhörigkonsulent Stockholms stad
e-post: birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Anhörigträffar: ADHD, tourette, asperger eller autism

Är du förälder eller annan viktig vuxen till barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)? Sex onsdagar under våren 2018 ordnar vi träffar för dig som vill möta andra anhöriga med liknande erfarenheter. Gruppen har fokus på anhöriga till barn och ungdomar med NPF 6–22 år.

Datum: 14 februari, 21 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april
Tid: klockan 17.30 - 19.30
Plats: Röda korsets mötesplats Kupan, Tunatorget 3, Tumba

Information och anmälan
Mejla anhorigstod@botkyrka.se och ange ditt namn och telefonnummer, så ringer någon av våra gruppledare upp dig.

För ytterligare info kan du kontakta anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh på telefon 072-453 05 38.

Anhörigträffar: Har du en anhörig med missbruksproblem?

Under vintern och våren är du som är anhörig välkommen att delta i våra tematräffar. Vi kommer ha fem träffar där vi tar upp olika teman.

Tid: torsdagar klockan 17–19
Plats: Vuxenenheten, Munkhättevägen 49, 3 trappor, i Tumba.
Datum och teman:

  • 18 januari: "Jag vill må bra igen"
  • 15 februari: "Hur kan vi påverka andras beteenden?"
  • 15 mars: "Hur kan jag hantera mina känslor som anhörig?"
  • 19 april: "Konfliktfri kommunikation"
  • 17 maj: "Problemlösning"

Kontakta Gunilla på telefon 0708-73 22 67 eller Margona på telefon 0701-83 69 44 för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Omsorg & socialt stöd