Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg 2019

 

Vi vill bli bättre och behöver därför veta vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i kontakten med oss på socialtjänsten. Under oktober får du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om det stöd du får.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

  • Undersökningen genomförs med ett webbenkätverktyg och besvaras via en länk som skickas till dig via e-post eller SMS. Enkäten kan besvaras på smartphone, surfplatta eller dator. 

  • Du bestämmer själv om du vill svara.

  • Ingen kan se att det är just du som har svarat.

  • Du kan svara på frågorna på en dator, surfplatta eller telefon genom en länk som du får av personalen.

Vi vill ta reda på hur du upplever kvaliteten i mötet med socialsekreteraren och det stöd vi ger. Resultaten ska bidra till utveckling och förbättring av vår verksamhet.

Det är du som har kontakt med oss inom följande områden som kommer att få svara på enkäten: social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård. Har du frågor, kontakta personalen eller vänd dig till emma.westergren@botkyrka.se.

Enkäten finns översatt på flera språk här nedan. Själva webbenkäten finns bara på svenska!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Omsorg & stöd