Stäng meddelande

För äldre

Är du över 65 och behöver stöd för att få vardagen att fungera? Genom kommunen kan du få stöd, omsorg och service. En del av stödet måste du ansöka om och betala för, annat är gratis och kräver ingen ansökan.

Stöd hemma

Svårt att se, höra, röra sig

Sällskap och aktiviteter

Boende för äldre

För dig som är anhörig

Din rätt till stöd

Du som är äldre och har svårt att klara av din vardag kan ha rätt att få hjälp av kommunen. En del av det stöd du kan få, till exempel hemtjänst eller dagverksamhet, kallas för bistånd. Rätten att få sådant bistånd styrs av socialtjänstlagen.

Det stöd du får från kommunens äldreomsorg ska underlätta för dig att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv, utan att överta dina egna förmågor. Allt stöd ska ges med respekt för din vilja och integritet. I Botkyrka kommun är det vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för äldreomsorgen, och vård- och omsorgsförvaltningen som sköter äldreomsorgens verksamheter.

Fråga gärna!

Är du osäker på vad du kan ansöka om, eller hur äldreomsorgen kan hjälpa dig?
Ring 08-530 610 00 och be att få prata med äldreomsorgens biståndshandläggare.
Telefontid: måndag klockan 9–10 och16.30–17.30. Tisdag–fredag klockan 9–10.

Genom biståndshandläggaren kan du också få broschyren "Din guide till äldreomsorgen". Den finns även tillgänglig som cd-skiva eller Daisy-skiva för dig som har nedsatt syn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Omsorg & stöd