Stäng meddelande

Boende för äldre

När det inte längre fungerar att bo hemma och du behöver mer trygghet och omvårdnad, kan du ansöka om att få flytta till ett boende för äldre. I Botkyrka finns boenden med olika inriktningar.

För att minimera smittspridning av coronaviruset och skydda sårbara medborgare råder besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden. Förbudet gäller från 12 mars tills annan information ges. Om du som anhörig har frågor som gäller besöksförbudet kontakta enhetschef för respektive boende.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har mycket omfattande behov av vård och omsorg. På boendet finns omsorgspersonal på plats dygnet runt som ser till att du får det stöd du behöver. Du har också tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och läkare vid behov.

På vård- och omsorgsboendet hyr du din egen lägenhet. Boendet står för höj- och sänkbar säng, men i övrigt möblerar du med dina egna möbler. Boendet serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och fika. Du bestämmer själv om du vill äta hemma i din lägenhet, eller tillsammans med dina grannar. Maten lagas efter näringsberäknade recept. Du som har medicinska, religiösa eller etiska skäl får mat anpassad efter behov.

Personalen hjälper dig att komma ut på promenad och att delta i boendets gemensamma aktiviteter om du vill.

Botkyrkas vård- och omsorgsboenden
Alby äng (Alby)
Allégården (Tumba)
Kärsdala (Tullinge)
Silverkronan (Tumba)
Strandängsgården (Fittja)
Tornet (Norsborg)
Tunängen (fd Tumba vård- och omsorgsboende) (Tumba)

Servicehus

Servicehus är ett mer självständigt boende än ett vård- och omsorgsboende. Här får du stöd av hemtjänstpersonal som har sina lokaler i samma byggnad. Boendet ordnar gemensamma aktiviteter och vid behov finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist.

Korttidsboende (korttidsplats/växelvård)

Du som behöver extra omsorg tillfälligt, kan få komma till ett boende under en eller fler kortare perioder. Omsorgen kan du till exempel få om du är mycket svag efter en sjukhusvistelse, eller om dina anhöriga behöver avlastning. Du kan få omsorgen vid ett enstaka tillfälle (så kallad korttidsplats) eller vid flera återkommande tillfällen under en längre period (så kallad växelvård).

Boende med finsk inriktning

Du som talar finska kan få ett boende som har finsktalande personal om du önskar det. Prata med din handläggare när du ansöker. I Botkyrka finns finska avdelningar på Alby äng och Silverkronan vård- och omsorgsboende.

Parboendegaranti – bo tillsammans med partner

Om ni är sammanboende (sambor) och överens om att ni vill fortsätta bo tillsammans, kan ni ansöka om att få flytta in tillsammans på ett boende.

Så ansöker du
Så mycket kostar boende

Vård- och omsorgsboende
På vård- och omsorgsboende betalar du hyra för din lägenhet samt en avgift för omsorg och mat. Högsta avgift för omsorgen är 1860 kronor per månad (maxtaxa), men avgiften kan bli lägre om du har låg inkomst. Maten kostar 2982 kronor per månad.

Servicehus
På servicehus betalar du hyra för din lägenhet samt en servicehusavgift för omsorg och gemensamma aktiviteter. Servicehusavgiften är 1860 kr per månad, men kan bli lägre om du har låg inkomst.

Korttidsplats och växelvård
Omsorgen för korttidsplats/växelvård kostar max 62 kronor per dag. Maten kostar 96 kronor per dag.

Läs mer om avgifter

Väntetid och möjlighet att välja boende

Om du fått ja på din ansökan om boende kontaktar kommunens boendesamordnare dig så fort det finns en ledig plats. Väntetiden kan variera, men senast tre månader efter att du fått beslut från din biståndshandläggare ska du få erbjudande om en boendeplats.

Botkyrka kommun har inte infört lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du bara kan få plats på ett kommunalt boende eller ett boende där kommunen köper platser.

Du kan önska vilket av Botkyrkas egna boende du skulle vilja komma till. Vi tar hänsyn till dina önskemål men du kommer får en plats på det boende som först får en lägenhet ledig. Du kan då välja att ställa dig i en omflyttningskö och erbjuds sedan att flytta till det önskade boendet när det blir en lägenhet ledig där.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Omsorg & stöd