Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ansök senast den 31 maj: sommarvistelse för dig med hemtjänst

Strax utanför Trosa ligger Botvidsgården i ett naturskönt, stilla skogsområde vid Hållsvikens strand. På Botvidsgården erbjuder vi vistelser och dagsutflykter för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bild

Sommaren 2019 erbjuder Botkyrka kommun dig som har hemtjänst några dagars vistelse på Botvidsgården utanför Trosa.

Följ med till Botvidsgården och träffa nya vänner

Sommaren 2019 erbjuder Botkyrka kommun dig som har hemtjänst några dagars vistelse på Botvidsgården utanför Trosa. Under vistelsen träffar du nya bekanta som också bor i Botkyrka kommun. Tillsammans upplever vi miljön runt Botvidsgården. Vi gör olika aktiviteter som till exempel allsång, frågesport, högläsning, filmvisning, bakning, sittgymnastik. Vi hjälps åt efter förmåga med de dagliga sysslorna: lagar mat och äter tillsammans. Personal från hemtjänsten finns med och organiserar vistelsen utifrån dina önskemål.

Om Botvidsgården

Botvidsården var från början en kollogård, men ägs nu av Botkyrka kommun. Gården är nyrestaurerad med generösa enskilda sovrum, ett stort gemensamt kök och vardagsrum med öppen spis. Från den stora terrassen är det en vidsträckt utsikt över hav och skog och utanför knuten finns en promenadväg som leder ned till bryggan. Botvidsgården ligger en dryg timmes bussfärd från centrala Tumba. Botvidsgården används av vård- och omsorgsförvaltningen för dagsutflykter och vistelser för medborgare inom omsorgen.

Ansökan sommarvistelse 2019

 

Besväras du av ensamhet * (obligatorisk)
Besväras du av ensamhet

Rangordna tillfällen (1:a, 2:a eller 3:e hand): 25-27 juni, 2-4 juli, 9-11 juli, 23-25 juli, 30 juli-1 augusti, 6-8 augusti.


Vem kan åka?

Du som bor i Botkyrka kommun och har hemtjänst kan ansöka om att få åka på sommarvistelse. För att vistas på Botvidsgården behöver du kunna utföra dina dagliga rutiner och omvårdnad på egen hand utan stöd av annan person.

När kan jag åka?

Vistelsen arrangeras vid sex tillfällen sommaren 2019:

  • 25-27 juni
  • 2-4 juli
  • 9-11 juli
  • 23-25 juli
  • 30 juli-1 augusti
  • 6-8 augusti

Det finns nio platser för varje tillfälle. Blir det fler sökande än det finns platser kommer ett urval att ske, och då prioriterar vi dig som har behov av gemenskap och sociala kontakter. Sista ansökningsdag är 31 maj, men ansök gärna så snart som möjligt. Vi fördelar platserna löpande.

Tillgänglighet

Botvidgården är till viss del tillgänglighetsanpassad. Ange därför i din ansökan om du har någon funktionsnedsättning.

Vad kostar det?

Kostnaden för en vistelse är 1000 kronor. I kostnaden ingår mat, boende, aktiviteter och bussresa tur och retur. Kostnaden för vistelsen läggs på fakturan för din hemtjänst efter vistelsen.

Information om behandling av personuppgifter

Vård- och omsorgsförvaltningen är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Uppgifterna behandlas för att kunna ge dig möjlighet att anmäla dig till Sommarvistelse på Botvidsgården via Botkyrka kommuns hemsida.

Enligt dataskyddsförordningen ("GDPR") ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifter samlas in, men även när den registrerade begär det.

Du kan läsa vår allmänna information om dataskyddsförordningen här.länk till annan webbplats

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn och mailadress samt i vilket område du bor. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge dig möjlighet att ansöka om sommarvistelse på Botvidsgården. Vi tillämpar var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är vård- och omsorgsförvaltningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att föra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vof.dso@botkyrka.se.

Du når vårt dataskyddsombud på vof.dso@botkyrka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Omsorg & stöd