Stäng meddelande

Hemtjänst

Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Syftet är att du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva ett självständigt och tryggt liv hemma.

Hemtjänsten kan till exempel:

  • hjälpa till med vardagssysslor som att städa, tvätta, bädda rent eller göra inköp.
  • laga enklare mat eller se till att du får färdiga matlådor
  • hjälpa dig att komma ut på promenad
  • följa med dig till läkare, frisör, bank (ledsagning)
  • ge dig stöd vid personlig omvårdnad (till exempel att duscha, äta/dricka, klä av och på kläder)
  • besöka dig/ringa för att höra att allt är som det ska
  • se till att du får ett trygghetslarm
Service i hemmet för dig över 75 år

Du som är över 75 år kan ansöka om stöd med vardagssysslor som städ, tvätt eller hjälp med inköp och ärenden. Servicen ges i upp till sex timmar per månad. Din ansökan följs av en så kallad förenklad handläggning. Det innebär att handläggaren inte utreder dina behov, utan tar beslut om det som du uttrycker behov av. Servicen ges av hemtjänsten på dagtid efter de riktlinjer som finns. Tillsammans med hemtjänstpersonalen gör du en plan över hur och när du vill ha hjälp.

Du betalar en avgift för stödet och ansöker på samma sätt som för övrig hemtjänst, via blankett eller e-tjänst. Kryssa i rutan för hemtjänst och beskriv dina behov.

För dig med mer omfattande behov

Har du mer omfattande behov av stöd i hemmet ansöker du hos en biståndshandläggare, som gör en utredning om vad just du behöver hjälp med. Det kan handla om att få hjälp på natten, stöd vid personlig omvårdnad, ledsagning eller mer hjälp vid vardagssysslor. Handläggaren fattar ett beslut om vad du kan få hjälp med. Tillsammans med dig gör hemtjänsten en plan över hur och när du vill ha din hjälp. Du får också en kontaktman i personalen som har extra ansvar för att du får det stöd du ska ha.

Välja utförare av hemtjänst - ökad valmöjlighet

I Botkyrka kan du i dagsläget inte kan välja att få hemtjänst av andra utförare än den kommunala hemtjänsten. Kommunfullmäktige har beslutat att införa ökad valmöjligheter inom hemtjänsten, och i september 2020 får du möjlighet att välja mellan kommunens hemtjänst eller något av de hemtjänstföretag som kommunen har avtal med. Från januari 2021 kan du få stöd av den hemtjänst du själv har valt.

Läs mer om att välja hemtjänst

Så ansöker du
Avgift för hemtjänst

Hemtjänsten kostar olika mycket beroende på hur mycket hjälp du får. Avgiften kan bli lägre om du har mindre hjälp eller en låg inkomst. Om du är borta tillfälligt eller är på sjukhus kan du få avdrag på din hemtjänstavgift. Men då måste du ha meddelat din frånvaro till hemtjänsten senast 24 timmar innan bestämt besök.

Läs mer om avgifter

Egen tid – extra tid för social kontakt

Du som har fått beslut om hemtjänst kan få så kallad "egen tid" om du vill. Då får du en timme extra i månaden tillsammans med din kontaktman. Tiden är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Vad du och kontaktmannen ska göra under din egentid bestämmer ni tillsammans. Syftet är att du ska få tid för social samvaro i lugn och ro, utan avbrott för vanliga insatser som till exempel städ, tvätt eller inköp. Under egentiden kan du och din kontaktman göra något trevligt tillsammans, till exempel ta en fika, gå på promenad eller bara sitta ner och prata en stund.

Alla som har beviljats hemtjänst får erbjudande om egen tid. Undantagna är de som endast har hjälp med matlåda, trygghetslarm eller serviceinsatser (för dig över 75 år) . Egen tid i hemtjänsten är unikt för Botkyrka kommun.

Nycklar och försäkring

Du som inte kan öppna själv, har trygghetslarm eller stöd nattetid behöver lämna nycklar till hemtjänsten. Om du bor i flerfamiljshus behöver även lämna nycklar/brickor till porten. Alla nycklar förvaras på ett säkert sätt.

En del försäkringsbolag kräver att du kompletterar din hemförsäkring om andra har nycklar till din bostad. Kontakta ditt försäkringsbolag i samband med att du lämnar dina nycklar.

Kontaktuppgifter till hemtjänsten

Vill du ansöka om hemtjänst eller har frågor om ansökan? Då ska du istället
ringa 08-530 610 00 och be att få prata med en handläggare.

Hallunda hemtjänst

Telefon: 070-180 62 79

Enhetschef: Kimya Winther
telefon: 073 4218706
e-post: kimya.winther@botkyrka.se

Norsborg hemtjänst

Telefon: 070-183 63 17

Enhetschef: Nadja Santander Jimenez
telefon: 0701-83 54 60
e-post: nadja.santander.jimenez@botkyrka.se

Alby hemtjänst

Telefon: 070-815 56 85

Enhetschef: Sara Elvér
telefon: 070-280 98 51
e-post: sara.elver@botkyrka.se

Fittja hemtjänst

Telefon: 070-183 29 99

Enhetschef: Maria Eliasson
telefon: 0708-86 11 45
e-post: maria.eliasson@botkyrka.se

Akvarellen hemtjänst (Tullinge)

Telefon: 072-742 98 00

Enhetschef: Johanna Dalaryd
telefon: 070-889 20 72länk till annan webbplats
e-post: johanna.dalaryd@botkyrka.se

Römossen hemtjänst (Tullinge)

Telefon: 070-187 01 92

Enhetschef: Johanna Dalaryd
telefon: 070-889 20 72länk till annan webbplats
e-post: johanna.dalaryd@botkyrka.se

Orren hemtjänst (Tumba)

Telefon: 072-742 63 30

Enhetschef: Tuire Hattula
telefon: 0761-27 81 53
e-post: tuire.hattula@botkyrka.se

Grödinge hemtjänst

Telefon: 070-183 63 12

Enhetschef: tf Christin Schenk
telefon: 070 183 62 86

e-post: christin.schenk@botkyrka.se

Tumba hemtjänst

Telefon: 072-24 55 680

Enhetschef: Cathrine Coulianos
Telefon: 070-18 06 278
E-post: cathrine.coulianos@botkyrka.se

Storvreten hemtjänst

Telefon: 070-823 99 94

Enhetschef: Ikram Hassan
telefon: 070-2349618
e-post: ikram.hassan@botkyrka.se

Nattpatrull

Enhetschef: Anette Mejenby
telefon: 070-889 19 55
e-post: anette.mejenby@botkyrka.se

Larmgrupp (installation/frågor trygghetslarm)

Katja Hoppa Gustafsson, larmadministratör
Rosa Elena Peralta, larmadministratör
Telefon: 08-530 630 50

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Omsorg & stöd