Stäng meddelande

Aros omsorg


Aros omsorg utformar hemtjänsten efter kundens önskemål och synpunkter samt erbjuder anpassad service efter kundens önskemål. Aros präglas av en hög kontinuitet, trygghet och delaktighet.

Kortfattad fakta om utföraren

Regiform

Privat

Verksam sedan år

2007

Verksamhet i andra kommuner

Aros är godkänd utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad sedan 2007. Aros utföra även hemtjänst i Sollentuna kommun sedan 2014. Aros bedriver även personlig assistans.

Verksam tid på dygnet

Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns hemtjänst.

Specialkompetens

Medicin, juridik, statsvetenskap och demensvård.

Språk förutom svenska

Finska, arabiska, syrianska/assyriska, kaldeiska, turkiska och sorani.

Antal utbildade undersköterskor i procent

60 procent

Mer om verksamhet och utförare

Mat och måltider

Måltiderna anpassas efter brukarens behov och Aros strävar att tillgodose behoven genom att följa socialstyrelsens föreskrifter. Med hjälp av genomförandeplanen framgår vilka måltidsinsatser som beviljats och hur utförandet ska ske för att kunden ska få bästa möjliga matglädje och omsorg.

Personalens kompetens

Aros har utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av hemtjänstarbete. Verksamhetsansvarig har bred medicinsk kunskap och erfarenhet inom vården. Inom ledningen finns jurist, statsvetare, läkare och kvalitetsansvarig som säkerställer att vårdinsatser sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Presentation av utföraren

Aros arbetar med att bemöta individen med respekt, integritet samt skapa meningsfull tillvaro för kunden. Genom att vara lyhörd för kundens önskemål, ge stöd åt anhöriga och stötta medarbetare skapar Aros förutsättningar för god vård och omsorg. Aros värderingar, kompetens och individens självbestämmande framhävs i verksamhetens rutiner, vilket skapar den bästa tillvaron för varje enskild person. Arbetet inom Aros grundar sig därför på ett, gott bemötande, inflytande, kontinuitet och trygghet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Omsorg & stöd