Stäng meddelande

Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

En äldre man och en kvinna sitter på en parkbänk utomhus. Mannen har en rullator framför sig. Kvinnan tittar på mannen och ler.

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att medborgare i Botkyrka ska få ökad valmöjlighet inom hemtjänsten.

I januari 2021 får medborgare i Botkyrka ökad valmöjlighet inom hemtjänsten. Det betyder att de får möjlighet att välja vem som ska ge dem hemtjänst. Det kan vara ett privat företag, en ideell organisation eller kommunens hemtjänst.

Under 2020 skapar Botkyrka kommun en modell för hur valmöjligheten ska öka. I modellen står kvalitet och hållbarhet står i centrum. Därför kommer valmöjligheterna att byggas upp i lugn takt under ett antal år.

En ansvarsfull omställning

På sikt ska hälften av hemtjänsten ges av externa utförare och hälften av Botkyrka kommuns hemtjänst. På så sätt vill kommunen göra en ansvarsfull omställning, både gällande skattemedel, och som arbetsgivare.

Fem utförare att välja mellan

Det ska vara lätt att göra ett val. Därför kommer det att finnas max fem utförare att välja mellan, inklusive kommunens hemtjänst. Medborgare får önskat val i mån av utrymme hos utföraren, precis som vid val till skola eller vårdcentral. I lugn takt kommer utrymmet hos utförarna att öka.

Alla utförare ska ge hemtjänst med samma kvalitet

Medborgare ska känna sig trygga med omsorgen, utförarna ska ge hemtjänst med samma kvalitet. Medborgare i Botkyrka har frågat efter att få välja utförare av hemtjänst, och 2021 blir det alltså möjligt. Då får äldre i Botkyrka ökad möjlighet att påverka sin vardag och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Omsorg & stöd