Stäng meddelande

Jour- och familjehem

De flesta barn och unga vill bo med sin familj. Ibland är det inte möjligt. Det kan vara om du riskerar att skadas eller fara illa. Det kan vara att dina föräldrar inte mår bra eller orkar ta hand om dig. Då kan du behöva bo någon annanstans. Det kan vara för en kortare tid eller för resten av din uppväxt.

Innan vi kommer fram till att du ska bo i en annan familj gör vi en utredning. Då talar vi med dig och dina föräldrar om hur ni vill ha det. Vi vill hjälpa din familj så att ni ska kunna bo tillsammans. Om vi kommer fram till att det inte går, ska vi alltid utgå från vad som är bäst för dig. Vi undersöker om du kan bo hos en släkting eller någon som känner din familj bra, och om det skulle vara en bra lösning för dig. Vi har i uppgift att tänka på vad som är bäst för dig på lång sikt, även om du själv skulle vilja något annat för stunden.

Att bo i familjehem

I ett familjehem bor du när du inte kan bo med dina föräldrar. Ett familjehem är en eller flera vuxna som du bor med. Familjehemmet ska hjälpa dig att känna dig trygg. Det ska hjälpa dig att ha kontakt med dina föräldrar, skolan och oss på socialtjänsten. Familjehemmet ska hjälpa dig med till exempel läxor och att skjutsa till din fritidsaktivitet.

Du får en socialsekreterare som ska finnas för just dig och kan svara på alla dina frågor.

Jourhem

Om något akut inträffar som gör att du behöver någon annanstans att bo, kan du få komma till ett jourhem. Där bor du en kortare tid, tills vi hittar ett familjehem.

Vi fick hjälp: Isak och Fatima berättar
 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd