Stäng meddelande

Kontaktperson för umgänge: att få en till vuxen som bryr sig om dig

När du får en umgängeskontaktperson får du en vuxen som hjälper dig att hålla kontakt med den förälder som du inte bor tillsammans med. Kontaktpersonen ska vara en extra trygghet för dig.

Ibland räcker det med att kontaktpersonen följer med dig till den förälder som du ska träffa. På så sätt slipper dina föräldrar att mötas, och du slipper höra bråk mellan dem. Kontaktpersonen följer dig sedan tillbaka hem igen.

Ibland är kontaktpersonen med när du träffar din andra förälder. Kontaktpersonen ser till att träffen blir trygg för dig. Efteråt följer kontaktpersonen med dig hem.

På det här sättet får du fler vuxna som bryr sig om dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Omsorg & stöd