Stäng meddelande

YAP-stödperson

Om du behöver extra stöd, kanske Botkyrka YAP är rätt hjälp för dig. Det stöd du får utgår från idéer som du själv har kring hur du vill lösa din situation. YAP fokuserar på dina styrkor i stället för på problem. 

  


Målet med Botkyrka YAP är att ge stöd, så att du får kraft att förändra din situation. Det kan handla om att du ska klara vardagen, må bättre eller klara av att gå i skolan. Som hjälp får du en stödperson.

Vem kan få en YAP-stödperson?

Botkyrka YAP är till för unga mellan 10 och 18 år. Även föräldrar och vuxna med missbruk kan ansöka. Du ansöker till socialtjänsten som gör en utredning för att kunna avgöra om du har behov av en YAP-stödperson.

Om du vill ansöka ringer du socialtjänstens mottagning för barn och unga på telefonnummer 08-530 610 00. Du kan också kontakta din socialsekreterare om du har en sådan.

Att ha en stödperson är frivilligt. Man kan behöva en stödperson av olika anledningar. Det kan handla om att du har svårt att klara av skolarbetet eller att komma iväg till skolan. Kanske du mår psykiskt dåligt på ett sätt som skapar problem för dig själv eller din familj. Du kanske har föräldrar eller anhöriga som har egna bekymmer, som gör det svårt för dig. Det kan också handla om att du behöver hjälp med att sluta använda droger eller alkohol. För en del kan en stödperson vara till hjälp om man vill sluta med ett kriminellt liv eller bryta med kompisar som gör att man hamnar i problem.

Vad gör en YAP-stödperson?

En YAP-stödperson är till för dig, så att du ska nå dina mål och kunna göra de förändringar som du önskar för att ditt liv ska bli bättre. Alla vi som jobbar med YAP fokuserar på dina styrkor och talanger, det du är bra på och lyckas fint med. Vi vet att alla får mer energi och kraft att ta itu med jobbiga saker, om man har människor runt sig som ser och uppmärksammar ens starka sidor.

En del av stödpersonens uppdrag är att se till att du får kontakt med andra vuxna och verksamheter som kan finnas där och stötta dig och din familj också efter att du har slutat träffa din YAP-stödperson. YAP-stödpersonen har alltid kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, med skola eller praktikplats och arbetar för att de personer som finns runt dig jobbar åt samma håll för att stötta dig. I YAP gör vi allt i samarbete med dig så att du alltid kan vara säker på att vi jobbar för dig och ditt bästa, för att det ska gå bra för dig. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Omsorg & stöd