Stäng meddelande

Stöd för dig som är anhörig: du som är barn och ung har rätt att få hjälp

Socialtjänsten ger råd och stöd till barn, unga och familjer inom många olika områden. Vi svara på frågor om till exempel relationer, sex, alkohol, droger, ätstörningar, bråk och våld, familjeproblem och mycket, mycket mer. Om du vill, kan du vara anonym. Stödet är gratis.

Om du har någon i din närhet som inte mår bra, kan du tala med en vuxen som du litar på. Du är också välkommen att vända dig till en anhörigsamordnare, skolkurator, områdessekreterare eller ungdomsmottagningen.

Att träffa en vuxen som kan lyssna på dig och ge dig information och råd eller att träffa andra barn i samma situation kan få det att kännas bättre. Vi erbjuder även stödgrupper för dig som har skilda föräldrar eller som har föräldrar med beroende eller psykisk ohälsa.

Akut hjälp

Om du behöver hjälp akut, finns kontaktinformation här.

Anhörigsamordnare

En anhörigsamordnare har information om allt stöd som finns att få. Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk, beroende eller som är gammal och behöver hjälp. Du kan kontakta oss under kontorstid. Ring medborgarcenter och fråga efter socialtjänstens anhörigsamordnare: 08-530 610 00 eller mejla anhorigstod@botkyrka.se

Ungdomsmottagning

Om du är osäker på vart du ska vända dig, kan du alltid börja med att kontakta ungdomsmottagningen.

Områdessekreterare

Områdessekreterarnas uppdrag är att hjälpa barn och unga att få en så trygg uppväxt som möjligt.

miniMaria Botkyrka

miniMaria ger dig råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

Stödprogram för barn och unga (7-17 år) till föräldrar med affektiv sjukdom

Har du eller känner du ett barn som behöver förstå sin förälders sjukdom? Barnkraft är ett väl bearbetat program för barn till föräldrar som har en affektiv sjukdom. Barn och föräldrar får delta i parallella grupper där man fokuserar på att besvara barnens frågor och etablera en god kommunikation mellan föräldrar och barn. Minst en ny omgång startas under hösten 2019!
Anmäl ditt intresse till: anhorigstod@botkyrka.se
Barnkraft är en samverkan mellan Psykiatri Sydväst, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

Stödprogram för barn och unga (7-17 år) till föräldrar med psykossjukdom

Har du eller känner du ett barn som behöver förstå sin förälders sjukdom? Barnkraft är ett väl bearbetat program för barn till föräldrar som har en psykossjukdom. Barn och föräldrar får delta i parallella grupper där man fokuserar på att besvara barnens frågor och etablera en god kommunikation mellan föräldern och barnen.
Anmäl ditt intresse till: anhorigstod@botkyrka.se
Barnkraft är en samverkan mellan: Psykiatri Sydväst, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

BRA-samtal

BRA står för Barens Rätt som Anhörig. BRA-samtal är en stöd- och kartläggningsmodell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den är utformad för att stödja personal i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Modellen är tänkt att underlätta upptäckt och identifikation av målgruppen, på så sätt att det är lättare att uppmärksamma barn som är anhöriga om det finns en tydlig struktur för hur det ska göras och vad barnet kan erbjudas. BRA-samtal är samtal med barn från 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson som har:
- missbruksproblem
- psykisk sjukdom
- psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
- en allvarlig fysisk sjukdom/skada
- avlidit

Gruppträffar för barn med separerade föräldrar, Skilda världar

Att dina föräldrar flyttar isär kan vara en stor omställning för dig. Det kan kännas bra att få tala med andra barn som varit med om samma sak. Du kan få träffa andra barn som vet hur det är i våra grupper "Skilda världar". Grupperna är för barn med föräldrar som bor på olika håll eller som håller på att separera. Personal från familjerätten på socialtjänsten håller i grupperna.

Du får träffa andra barn i en liknande situation
I gruppen får du dela med dig av tankar och upplevelser i samband med dina föräldrars separation, till exempel hur det är att ha två hem, hur du klarar förändringar, vad som kan kännas jobbigt men också vad som är positivt med att dina föräldrar inte längre bor tillsammans.

Träffarna ska ge stöd
Träffarna är efter skolan. Vi talar tillsammans om din situation. Meningen med träffarna är att du ska få möjlighet att:

  • träffa andra barn i en liknande situation
  • tala om hur livet ser ut och hur du känner dig
  • må bättre och känna dig trygg
  • tänka på vad just du behöver

Gruppträffarna är för barn från 7 till och med 12 år och som har föräldrar som är separerade eller aldrig har bott tillsammans. Vi träffas i två timmar en gång i veckan, cirka 10 gånger. Vi inleder med ett samtal med barn och föräldrar där ni får mer information om vad träffarna innehåller.

Nu planeras tio träffar under våren 2020 med start i februari.

Vårdnadshavare behöver ge sitt godkännande till att barnet deltar i Skilda världar.

Välkommen med din ansökan för ditt barn!

Intresseanmälan
E-tjänst för intresseanmälanlänk till annan webbplats.

Välkommen att ringa oss: 08-530 617 01
Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag klockan 08.30-09.30 och 13-14
Tisdag klockan 13-14
Fredag klockan 08.30-10.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019