Stäng meddelande

Stöd till sysselsättning 16-25 år


Du som är 16 och upp till 25 år och inte studerar eller har ett jobb, kan få stöd av socialtjänstens paraplyteam.

Ibland är det svårt att hitta rätt utbildning, ordna jobb helt på egen hand eller komma ut i en sysselsättning. Då kan vi ge stöd och vägledning.

Paraplyteamet erbjuder dig som är 16 och upp till 25 år stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare och samordnar stödinsatser för att öka din möjlighet till ett självständigt liv med egen försörjning.

Vi kan erbjuda dig vägledning, så att du kan komma fram till vad du vill göra.

Vi kan också vara ett stöd i kontakten med till exempel Arbetsförmedlingen, studievägledare eller sjukvården. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilket stöd som just du vill ha och behöver.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018