Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Våld, övergrepp, brott

Våld och sexuella övergrepp är fel och ett brott. Om du har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller något annat brott, kan du få stöd och hjälp. Kontakta elevhälsan, någon vuxen på skolan eller oss i socialtjänsten. Vi finns till för dig.

Vad är våld?

Våld är när någon skadar dig. Det kan vara fysiskt våld med slag, knuffar, sparkar eller att någon drar i dig. Det kan också vara psykiskt våld, som att någon hotar, tvingar, skrämmer dig eller kallar dig elaka eller dumma saker.

Om du blir tvingad att vara med om eller titta på sexuella handlingar, är det sexuellt våld.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Du som är 12-21 år och har blivit utsatt för brott eller sett ett brott, kan få stöd av oss på stödcentrum för unga brottsutsatta. Det är gratis, frivilligt och du kan vara anonym. Brottet behöver inte vara polisanmält för att du ska ha rätt till stöd. Har du fyllt 21 år ska du söka stöd hos Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi erbjuder bland annat stödsamtal. Det är vanligt att den som drabbas av brott påverkas på olika sätt. Du kan blir arg, ledsen och rädd. Det kan vara svårt att koncentrerar sig i skolan och du kanske tappar lusten att träffa kompisar.

Vi kan ge stöd i kontakterna med polis, åklagare och försäkringsbolag. Vi kan hjälpa dig att få svar på frågor som "Vad händer med polisanmälan? Hur går en rättegång till?".

Föräldrar, andra viktiga vuxna och syskon till den som råkat ut för ett brott kan också få stöd. Vi informerar om vanliga krisreaktioner som kan komma efter våld, hot, rån eller sexuellt ofredande och hur de kan möta en människa i kris.

Stödcentrum för unga brottsutsatta är ett samarbete mellan Södertörnpolisen och socialtjänsten i Botkyrka kommun. Ring kommunens medborgarcenter, 08-530 610 00, som kan koppla dig vidare till oss, så att vi kan berätta mer om det stöd du kan få.

Barnahus

Barnahus Huddinge Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon du bor med eller någon närstående till familjen. Barnahus kontaktas i samband med att en polisanmälan görs. Syftet med Barnahus är att du inte ska behöva upprepa din berättelse om och om igen för olika myndigheter. Istället samlas polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin på ett och samma ställe för att samverka kring dig, för ditt bästa.

Medling

Medling är ett möte mellan den som utsatts för brott och den som begått brott. Mötet sker tillsammans med en person som kallas medlare. Man möts för att tala om händelsen och det den orsakat. Det är en möjlighet för den som har begått ett brott att göra något bra. Den som har utsatts för brott kan få möjlighet att bearbeta upplevelsen av brottet. Mötet är frivilligt och ersätter inte åtal. Kontakta stödcentrum för unga brottsutsatta, så berättar vi mer.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd