Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så förebygger vi våld

Vi på socialtjänsten arbetar tillsammans med skolan, Polisen och räddningstjänsten för att förhindra våld. Vi kallar det för våldsförebyggande arbete. Du som är ung är jätteviktig i det arbetet! Så här arbetar vi:

Våldsförebyggande mentorer, MVP

Våldsförebyggande mentorer, Mentors in Violence Prevention eller MVP, är ett ledarskapsprogram som utbildar dig som är ung i hur du kan förebygga våld och vara en aktiv förebild i din skola. Du kan vara en viktig förebild för andra unga. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst ger stöd och hjälper till.

Som våldsförebyggande mentor får du träffa yngre personer och diskutera vad våld är, hur du kan vara en aktiv åskådare och utmana förväntningar på hur till exempel killar ska vara. Vi vill visa att vi kan göra skillnad tillsammans!

MVP finns på fyra skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler!

Tåget

Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för dig som är yngre. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Vi jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Du ska få känna dig trygg med de vuxna på skolan, så att du känner att du kan vända dig till en vuxen när det uppstår svåra situationer. Vi talar med dig om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa dig att kunna känna igen situationer som du kan hantera på ett bra sätt.

Arbetet med Tåget brukar liknas vid en tågresa, ett tåg som ska till slutstationen ”fri från våld”. Vi behöver bygga rälsen tillsammans, och vi är passagerare som hoppar på vid olika stationer, eftersom vi har olika förutsättningar och erfarenheter. Det innebär att vi behöver ha tålamod och ibland vänta vid en station för att alla passagerare ska få den tid de behöver för att kliva på. Arbetet kan ta lite tid, men det viktigaste är att alla kommer fram till slutstationen ”fri från våld”.

I vårt arbete med att förebygga våld är det här extra viktigt:

  • Aktivera! Det kan vara svårt att känna till om det finns våld i ens närhet. Vi berättar vad du ska hålla utkik efter och hur du kan bli mer medveten. Genom att ge människor kunskap och verktyg kan alla vara med i arbetet att skapa en våldsfri miljö.
  • Utmana förväntningar på hur killar och män ska vara! Det är vanligare att killar och män är mer våldsamma än tjejer och kvinnor. Därför behöver vi prata om vad det är som gör killar och män mer våldsamma. Vi diskuterar hur det förväntas att killar och män ska bete sig på ett visst sätt, som kan framkalla våld. Det kan handla om trakasserier i skolan, våldsbrott, rasistiska brott, hedersvåld, våldsbejakande extremism eller hatbrott mot HBTQ-personer.
  • Alla kan vara ledare! Vårt våldsförebyggande arbete utgår från det positiva. Vi är övertygade om att unga vill vara med och forma sitt område och sin framtid. Var och en är framtidens ledare!
  • Trygghet och tillhörighet. En förutsättning för att kunna växa upp, utvecklas och känna tillhörighet är att få känna trygghet. De vuxna behöver skapa och stå för den tryggheten, så att du kan växa till en god förebild och skapa en trygg och våldsfri miljö.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Omsorg & stöd