Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått har du rätt att överklaga. Då prövas din ansökan en gång till. Överklaga gör du skriftligt och skickar till din handläggare.

När kan du överklaga?

Överklaga kan du göra om du till exempel fått nej till det du ansökt om, och tycker att din handläggare bedömt fel och inte har tagit hänsyn till dina behov.

Så överklagar du

Överklaga gör du genom att skriva ett vanligt brev. Berätta vilket beslut du vill överklaga, och tala om varför du tycker att du borde ha fått ett annat beslut. Skriv också ditt namn, personnummer och din adress.

Överklagan skickar du till din handläggare. Din överklagan måste vara inne senast tre veckor efter det att du fick ditt beslut.

Vad händer med din överklagan?

Om din handläggare inte ändrar beslutet efter att ha läst din överklagan, skickar han eller hon den till förvaltningsrätten. Där prövar man ditt ärende en gång till. Som svar skickar förvaltningsrätten ett nytt beslut till dig. Där kan du läsa om beslutet ändras, eller om din överklagan avslås.

Hjälp att överklaga

Information om hur du gör för att överklaga hittar du i ditt beslut. Om du känner dig osäker kan din handläggare berätta hur du ska göra. Du kan också få hjälp att skriva själva överklagandet hos ditt Medborgarkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Omsorg & stöd