Stäng meddelande

Boende för vuxna – bostad särskild service

Du som behöver stöd att för att bo själv kan ansöka om att få en bostad med särskild service. Bostaden hyr du av kommunen och här har du möjlighet att få stöd, tillsyn och omsorg hela dygnet utifrån din funktionsnedsättning.

Olika typer av bostad med särskilt boende

Gruppbostad

En gruppbostad är ett boende för dig som behöver mycket stöd och närhet till personal dygnet runt. I gruppbostaden finns ett litet antal lägenheter som ligger runt om en gemensam lokal. Här har du din egen lägenhet med kök och badrum, och du kan delta i måltider och aktiviteter i den gemensamma lokalen om du vill.

Servicebostad

Serviceboende är för dig som vill ha ett mer självständigt boende än det du kan få i en gruppbostad. Du har din egen lägenhet och har nära till en gemensam lokal i samma hus eller i ett hus nära det du bor i. Du får stöd av personal den tid på dygnet du behöver, och kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Annan särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en fristående lägenhet utan personal och gemensamma lokaler. Bostadsformen finns för dig som vill ha ett helt självständigt boende eller klarar dig med stöd av till exempel mobila teamet, hemtjänst eller ledsagarservice. Lägenheten kan ha en viss grundanpassning (till exempel låga trösklar, hiss, större badrum) och du hyr den av kommunen.

Vem kan få en bostad med särskild service?

För att få en bostad med särskild service måste du vara över 18 år. Du måste också ha en varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd att klara av ett boende. I en grupp- eller servicebostad måste du också ta emot regelbundet stöd av personal.

Vad kostar ett boende?

I en bostad med särskild service betalar du hyra för din lägenhet. Däremot betalar du ingenting för det stöd du får på grund av ditt funktionshinder.

Så ansöker du

För att ansöka om en bostad med särskild service, eller en särskilt anpassad bostad fyller du i och skickar in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS". Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner och skriva ut blanketten längst ner. Du kan också beställa blanketten, och få hjälp att ansöka genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

När du skickat in din ansökan kommer du att få träffa en LSS-handläggare. Han eller hon kommer utreda ditt behov av stöd, och fatta ett beslut om du har rätt till bostad enligt LSS. Om du får ja på din ansökan, kommer kommunens boendesamordnare att kontakta dig så fort det finns en ledig bostad.

Möjlighet att välja boende

Du kan inte välja typ av boende, utan det avgör dina behov. Däremot tar vi hänsyn till dina önskemål i den mån det är möjligt.

Eftersom Botkyrka kommun inte har infört lagen om valfrihetssystem länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(LOV) kommer du först och främst erbjudas ett boende som drivs inom kommunen. I de fall vi inte har några lediga bostäder i Botkyrka, letar vi lediga bostäder som drivs enligt gällande lagstiftning utanför kommunen.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om boende för vuxna ringer du till medborgarcenter på telefon 08-530 610 00. Du kan också besöka ditt närmaste medborgarkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Omsorg & stöd