Stäng meddelande

Brukarombudsman – att påverka omsorgen

Brukarombudsmannens uppgift är att stärka inflytandet för dig som har en utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Ta gärna kontakt om du vill prata om Botkyrkas omsorg.

Botkyrkas brukarombudsman heter Ann-Katrin Hegvold. Hennes uppdrag är att ta till vara medborgarnas synpunkter på funktionsnedsättningsomsorgen och föra dem vidare till kommunens tjänstemän och politiker. Syftet är att stärka medborgarens perspektiv i de övergripande beslut som fattas för omsorgen.

Ann-Katrin har regelbundna möten med omsorgens ledning. Hon besöker också funktionsnedsättningsomsorgens olika verksamheter. Som medborgare kan du kontakta Ann-Katrin om du vill framföra en åsikt eller diskutera något kring Botkyrkas omsorg.

Kontakta brukarombudsmannen

Porträttbild. Ann-Katrin Hegvold.

Ann-Katrin Hegvold

Du når henne bäst per e-post: ann-katrin.hegvold@botkyrka.se

Du kan också ringa till Ann-Katrin på telefon 070-187 09 50. Lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer Ann-Katrin upp när hon har möjlighet. Du kan också skicka sms till samma nummer.

Ann-Katrin sitter ofta i möten. Använd därför gärna e-post för att kontakta henne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Omsorg & stöd