Stäng meddelande

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada
som uppstått i vuxen ålder och har gått ut skolan.

Daglig verksamhet kan jämföras med att ha ett jobb att gå till, där du jobbar i eget tempo och efter egen förmåga, du träffar arbets­kamrater och har möjlighet att utvecklas.
I Botkyrka kommun finns många enheter inom daglig verksamhet fördelade i hela kommunen. Man kan till exempel arbeta med cafe­, restaurang, it-media, hantverk, miljöarbete, park och trädgård och servicegrupper inom olika områden.

Mer informationom verksamheten hittar du längst ner på denna sida under "relaterade länkar".

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan få daglig verksamhet om du har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som du har fått i vuxen ålder.

Så här ansöker du

Ansökan om daglig verksamhet gör du hos kommunens LSS-handläggare som finns på vård- och omsorgsförvaltningen.

När du fått beslut om daglig verksamhet

Kallar en arbetskonsulent från daglig verksamhet till möte. Tillsammans planerar ni vilken daglig verksamhet som passar dig och åker på studiebesök. En plats på daglig verksamhet börjar alltid med en praktik för att prova på.

Så fungerar det

På daglig verksamhets enheter finns personal som ger dig det stöd du behöver i aktiviteterna. Daglig verksamhet har öppet måndag-fredag. Arbetstiden är individuell och planeras utifrån dina behov.
Du får inte någon lön för arbetet på daglig verksamhet. Däremot får du utöver din ordinarie försörjning en skattefri så kallad habiliteringsersättning på 10 kr i timmen.

När du varit på daglig verksamhet i ungefär en månad görs en avstämning av arbetskonsulent för att se att allt fungerar som det ska. Uppföljningar sker därefter regelbundet på enheten.

Om du vill veta mer

Ring till kommunens medborgarcenter tel 08-530 610 00 om du vill veta mer om daglig verksamhet. Där ber du att få tala med:

  • Arbetskonsulent på daglig verksamhet

Fyll i ansökningsblankettenlänk till annan webbplats eller ansök via e-tjänst om du vill delta i daglig verksamhet.

Coronavirusets påverkan på daglig verksamhet

Ny inriktning för daglig verksamhet

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutade, tisdag den 14 april, om ny inriktning för daglig verksamhet inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutet tas för att skydda deltagarna och minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Från och med torsdag den 16 april kommer verksamheten daglig verksamhet att förändras på grund av utbrottet av Corona. Istället för verksamhet på plats, kommer personalen från daglig verksamhet att stärka upp vid deltagarnas boenden och därifrån erbjuda dagliga aktiviteter.

Daglig verksamhet på hemmaplan

Förändringen innebär att daglig verksamhets deltagare får vara hemma under dagarna och att personal från daglig verksamhet tillgodoser deltagarnas behov av aktiviteter i det ordinarie boendet så långt det är möjligt. Samma möjligheter ska även ges till deltagare som inte bor i gruppbostäder och servicebostäder LSS.

Fortsatt habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning kommer fortfarande att betalas ut till alla deltagare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Omsorg & stöd