Stäng meddelande

God man

En god man är ett stöd för dig som inte själv klarar av att ta hand om din ekonomi och dina intressen. Han eller hon går in i ditt ställe och sköter dina räkningar, ansöker om bidrag eller ser till att du får den vård och omsorg du har rätt till.

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö har ett politiskt samarbete när det gäller överförmyndarfrågor. Den gemensamma nämnden heter Södertörns överförmyndarnämnd och finns i Haninge kommunhus. För att ansöka om god man eller att bli god man kontaktar du Södertörns överförmyndarnämnd.

Klicka på den här länken för att komma till Södertörns överförmyndarnämnd på Haninge kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan en god man hjälpa dig med?

Den gode mannens uppdrag kan innehålla tre delar:

  • Förvalta egendom – din ekonomi. Att se till att dina räkningar betalas, att du har rätt försäkringar, att du har fickpengar och ditt kapital förvaltas på ett tryggt sätt för dig. Den gode mannen kan ta hand om hela ekonomin eller vara ett stöd för dig att sköta den själv.
  • Bevaka rätt – dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda dig i dödsbo.
  • Sörja för person – att se till att du får den vård- och omsorg du behöver och har rätt till. Till exempel att du har rätt boende, daglig sysselsättning, hemtjänst och att dina läkarbesök blir bokade.

Att ha god man är frivilligt. Det är bara de angelägenheter du inte kan sköta själv som den gode mannen tar hand om. Det är överförmyndarnämnden som gör en utredning om vilken hjälp du behöver. Sedan är det tingsrätten som beslutar om du kan få god man. Du eller dina anhöriga kan ansöka om god man för dig.

Vad krävs av en god man och/eller förvaltare?

Att vara god man är ett ideellt uppdrag som utförs av personer som vill göra en insats för sina medmänniskor. De har rätt till viss ekonomisk ersättning som betalas av dig eller av kommunen. Gode män kontrolleras alltid noga av överförmyndarnämnden. Den gode mannen kan vara en anhörig till dig, någon du känner eller en utomstående. Om du inte själv har någon god man att föreslå, kan överförmyndarnämnden utse någon åt dig.

Vem kan få god man?

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp att ta hand om din ekonomi, sörja för din person eller bevaka dina rättigheter och skyldigheter i samhället, kan få en god man.

Hur gör jag för att få god man?

Du ansöker via Södertörns överförmyndarnämnd. Länken hittar du högst upp på den här webbsidan.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om god man, eller vill kontakta en handläggare ska du besöka Södertörns överförmyndarnämnd. Länken hittar du längst ner på den här webbsidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2017
Omsorg & stöd