Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Stöd efter utredning

När pengarna inte räcker till, kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om stöd.

Ekonomiskt bistånd

Du kan söka om ekonomiskt bistånd om du saknar inkomst eller tillgångar och du inte kan försörja dig och din familj.

Fritidspeng

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd och har barn kan ansöka om fritidspeng om dina barn vill delta i en fritidsaktivitet som kostar pengar.

Hyresgaranti

Du kan ansöka om hyresgaranti om du är folkbokförd i Botkyrka kommun och har varit det de senaste 6 månaderna och inte kan få eget hyreskontrakt på grund av betalningsanmärkningar, skulder eller osäker anställning.

Dödsboanmälan

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan du ansöka om en dödsboanmälan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd