Stäng meddelande

Hyresgaranti

Hyresgaranti innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Hyresgarantin omfattar maximalt sex betalningstillfällen och gäller två år från det att åtagandet börjat gälla. Du som hyresgäst förväntas betala dina hyror precis som alla andra.

Om du får en hyresskuld som hyresgarantin täcker, har kommunen rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden av dig. Som hyresgäst har du alltid det slutliga betalningsansvaret.

Vilka krav ställs för att kunna få hyresgaranti?

  • Du ska ha varit folkbokförd i Botkyrka kommun under minst sex månader.
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala en boendekostnad. En budgetkalkyl görs utifrån Konsumentverkets riktlinjer för skälig levnadsnivå.
  • Som inkomst accepteras lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd, inkomster från Försäkringskassan och pension.
  • Om du har skulder ska en avbetalningsplan redovisas.
  • Du ska ha fått högst en ny betalningsanmärkning under de senaste 18 månaderna.
  • Du ska vara berättigad till inkomstbaserad a-kassa (ha varit medlem i a-kassan i minst ett år).
  • Du får inte ha hyresskulder hos Botkyrkabyggen.

Hur går ansökan om hyresgaranti till?

  • Registrera dig som bostadssökande hos Botkyrkabyggen och sök lediga lägenheter.
  • Ansök om hyresgaranti på kommunens medborgarkontor.

För att vi ska gå vidare med din ansökan behöver vi säkerställa att du saknar eget boende idag och att din enda möjlighet till ett eget hyreskontrakt är genom den kommunala hyresgarantin.

Därefter ser vi över din ekonomiska situation och gör en beräkning för att se om du har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyra för en bostad. Ekonomiskt bistånd accepteras inte som inkomst.

Du kommer att få ett beslut från oss som gäller i sex månader. Vid behov av en förlängning av beslut krävs en ny ansökan med bifogade handlingar.

Välkommen att kontakta kommunens medborgarkontor om du vill ta reda på mer.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Omsorg & stöd