Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Stöd för alla

Vi på socialtjänsten kan ge dig olika slags stöd om du har problem med din ekonomi. Här presenterar vi också andra former av stöd som finns att få.

Budget- och skuldrådgivning

Vi kan ge dig information och råd och stöd i frågor som rör din ekonomi. Vi kan gemensamt lägga upp en budget och skapa en skuldöversikt. Tillsammans kan vi se vilka alternativ som finns. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

God man

Du som inte själv klarar av att ta hand om din ekonomi och dina intressen kan få en god man. En god man går in i ditt ställe och sköter dina räkningar, för din talan eller ser till att du får den vård och omsorg du har rätt till.

Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter. Du betalar en avgift beroende på omfattning.

Juridisk rådgivning

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning i 15 minuter. Rådgivningen ges av externa advokatbyråer. Kommunen ordnar inte med tolk.

Konsumentrådgivning

Om du vill klaga på något som du har köpt, och du inte kommer överens med företaget, kan du kontakta kommunens konsumentvägledning. Vi kan informera dig om vilka rättigheter du har och hur du gör för att gå vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Omsorg & stöd