Stäng meddelande

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter.

En av de vanligaste uppgifterna för Notarius Publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

Uppdraget innebär också att hjälpa allmänheten med olika frågor

  • bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar,
  • närvara som vittne,
  • kontrollera lotteridragningar.
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius Publicus i Botkyrka

Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. Jur. kand. Cafer Uzunel är sedan februari 2018 Notarius publicus i Botkyrka. Bokning för besök sker via telefon 070 753 14 58 eller e-post: case@juristbyra-uzunel.se

Besöksadress:

Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB
Botvid Business Center
Fågelviksvägen 9, port D, 6 tr
145 53 Norsborg

eller

Juristbyrå Uzunel
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2018
Omsorg & stöd