Stäng meddelande

Information och stöd angående övergrepp på förskola

Kapprum i förskolemiljö med upphängda ytterkläder. Inga barn eller vuxna på bilden.

En barnskötare som har arbetat på Botkyrka kommuns förskola Björkstugan i Tumba är misstänkt för barnpornografibrott och sexuellt övergrepp mot barn. Botkyrka kommuns högsta prioritet har varit och är att ge stöd till barn och vårdnadshavare som är drabbade av händelsen.

Här kan du läsa mer om vad kommunen gör med anledning av det som hänt.

Vilken hjälp finns att få?

Kommunen har en organisation som ger stöd och råd, där barnen står i fokus. Stödet riktar sig till såväl föräldrar som personal. Att fånga upp vårdnadshavares oro och frustration är den viktigaste stödinsatsen även för barnen. Det är i det här läget viktigt att skapa trygghet runt barnet i sin vardag.

Kommunen har upprättat ett journummer och en stödlinje dit vårdnadshavare kan vända sig för stöd och hjälp och det finns också möjlighet till personliga stödsamtal.

Vid förskolans öppning och stängning har personal funnits på plats för att ta emot barnen medan annan personal har kunnat möta föräldrars oro och frågor. Det gäller även den intilliggande Kassmyraskolan där flertalet barn som tidigare gått på Björkstugan idag är elever. Både förskola och skola har föräldramöten med stöd för vårdnadshavare.

Öppet hus den 24/2
Vårdnadshavare vars barn gått på Björkstugan men som inte går på Kassmyraskolan är välkomna att träffa barnombudsmannen och representanter från utbildnings- och socialförvaltningen.

Tid: Måndagen den 24/2 kl: 18-19
Plats: Kommunhuset i Tumba, vån 2, Lokal: Alytus

Information om utredningen ges av polisen

De vårdnadshavare vars barn är aktuella i utredningen ska få information om det via polisen. Förskolans personal eller kommunens representanter har ingen information om vilka barn det gäller. Kommunens stödlinje ger inte heller svar på frågor om polisutredningen.

 • Journummer och stödlinje
  Du som är vårdnadshavare kan kontakta socialjtjänstens jourtelefon som är öppen dygnet runt: 08-530 616 30

  Du som är vårdnadshavare kan också ringa kommunens stödlinje på 08-530 620 41. Stödlinjen är öppen dagligen 20/2-1/3 kl 09:00-11:00. Du kan få stöd och råd för vilka vidare kontakter som kan möta just ditt behov, till exempel till polisen eller barn- och ungdomspsykiatrin.

 • Barnombudsmannen
  Barn och vårdsnadshavare kan också kontakta kommunens barnombudsman. Du kan läsa mer om barnombudsmannen här.länk till annan webbplats

 • Stöd i skola och förskola
  På Kassmyraskolan finns psykolog, kurator och skolsköterska tillgängliga för elever. Under vecka 8 bjuder Björkstugan in till föräldramöte. Information om tider kommuniceras ut till vårdnadshavare genom V-klass.

 • Personligt stöd för vårdnadshavare
  Socialtjänsten erbjuder krisstöd till dig som är vårdnadshavare för barn som går och har gått på Björkstugans förskola. Krisstödet erbjuds i form av individuella samtal med krisstödjare och familjebehandlare. Mer information om detta skickas till dig som är vårdnadshavare via V-klass.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Omsorg & stöd