Stäng meddelande

YAP-stödperson

Om du behöver extra stöd, kanske Botkyrka YAP är något för dig. Det stöd du får utgår från idéer som du själv har kring hur du vill lösa din situation. YAP fokuserar på dina styrkor i stället för på problem. 

De som kan få stöd av en YAP-stödperson, efter en prövning av behoven, är:

  • Barn och unga
  • Föräldrar eller
  • Vuxna med missbruk

  


Målet med Botkyrka YAP är att ge stöd, så att du får kraft att förändra din situation. Det kan handla om att du ska klara vardagen, må bättre eller klara av att gå i skolan. Som hjälp får du en stödperson.

Vem kan få en YAP-stödperson?

Botkyrka YAP är till för:

  • Barn och unga mellan 10 och 18 år
  • Föräldrar. Även föräldrar med barn från 0 år kan ansöka och
  • Vuxna med missbruk.

Du ansöker till socialtjänsten som gör en utredning för att kunna avgöra om du har behov av en YAP-stödperson.

  • Om du vill ansöka och är förälder, ringer socialtjänsten på 08-530 622 55.
  • Om du är vuxen med missbruk, ringer du mottag Vuxen 08-530 618 00 
  • Du kan också kontakta din socialsekreterare om du har en sådan.

Att ha en stödperson är frivilligt. Man kan behöva en stödperson av olika anledningar. Det kan handla om att du behöver stöd i din roll som förälder. Kanske du mår psykiskt dåligt på ett sätt som skapar problem för dig själv eller din familj. Du kanske har anhöriga som har egna bekymmer, som gör det svårt för dig. Det kan också handla om att du behöver hjälp med att sluta använda droger eller alkohol. För en del kan en stödperson vara till hjälp om man vill sluta med ett kriminellt liv eller bryta med kompisar som gör att man hamnar i problem.

Vad gör en YAP-stödperson?

En YAP-stödperson är till för dig, så att du ska nå dina mål och kunna göra de förändringar som du önskar för att ditt liv ska bli bättre. Alla vi som jobbar med YAP fokuserar på dina styrkor och talanger, det du är bra på och lyckas fint med. Vi vet att alla får mer energi och kraft att ta itu med jobbiga saker, om man har människor runt sig som ser och uppmärksammar ens starka sidor.

En del av stödpersonens uppdrag är att se till att du får kontakt med andra vuxna och verksamheter som kan finnas där och stötta dig och din familj också efter att du har slutat träffa din YAP-stödperson. YAP-stödpersonen arbetar för att de personer som finns runt dig jobbar åt samma håll för att stötta dig. I YAP gör vi allt i samarbete med dig så att du alltid kan vara säker på att vi jobbar för dig och ditt bästa, för att det ska gå bra för dig. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Omsorg & stöd