Stäng meddelande

Stöd för barn och unga

Socialtjänsten finns till för både barn och dig som förälder. Barn och unga kan bli aktuella hos oss för att du ansöker om stöd eller för att någon i barnets närhet anmäler oro. Du är välkommen att kontakta oss om du är orolig för ditt barn och behöver råd och stöd.

Stöd och rådgivning

Om du som förälder är orolig för att ditt barn mår dåligt eller behöver stöd på något sätt, är du välkommen att kontakta oss. Vi lyssnar på dig och ger råd och stöd. Om du är osäker på vart du ska vända dig, visar vi dig rätt.

Att möta barn i svåra situationer

Att skapa ett lugn och en stabil hemmamiljö är viktigt när du möter barn som kan ha upplevt svåra saker. Här finns råd och stöd för dig som är vuxen.

Ansöka om stöd

Du som är förälder kan ansöka om stöd för ditt barn, dig och din familj. Då gör vi en utredning för att sätta oss in i hur er situation ser ut. Om ni behöver stöd, talar vi med varandra om vad som skulle passa bäst för er.

Om orosanmälan

Ibland kan barn eller vuxna oroa sig för att ett barn far illa. Det kan vara både hemma och i skolan. Vuxna som arbetar med barn, till exempel lärare och fritidspersonal, är skyldiga enligt lagen att anmäla oro till oss om de misstänker att ett barn far illa. Det kallas för att göra en orosanmälan. Även barn och vuxna som inte arbetar med barn kan anmäla oro till oss.

När vi får in en anmälan bedömer vi om vi ska inleda en utredning eller inte. Om vi inleder en utredning, kommer vi att träffa din familj för att ta reda på om ni behöver stöd och hjälp från oss. Vi avgör tillsammans med barnet och dig som förälder vad som skulle vara det bästa stödet för just er.

Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot barnets eller föräldrarnas vilja.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Omsorg & stöd