Stäng meddelande

Aktiviteter för vuxna

Vi erbjuder seminarier, utbildningar och olika typer av anhörigträffar för att stötta dig som anhörig i vardagen.

Föreläsningar och gruppsamtal

Vill du lyssna på och delta i samtal om hur anhöriga påverkas av sina närståendes sjukdomar och funktionsnedsättningar?

Vill du ställa frågor om vardagsjuridik? Vill du veta mer om åldrandet och hur samlevnaden påverkas när minnet sviker? Hur våra känslor påverkar oss vid relationsstress och olika sätt att förhålla oss till sådana reaktioner?

Botkyrkas Anhörigstöd bjuder in dig till tre spännande kvällar med föreläsningar, gruppsamtal och möjlighet att prata med anhörigsamordnare.

Det kommer finnas information om alla stödaktiviteter som kommunen i samarbete med sina samarbetspartner anordnar under hösten 2019 och våren 2020.

Det blir 60 minuter öppen föreläsning och 50 min gruppsamtal (för anhöriga som vill)

Tema:

  • 24 september: Kognition, funktion och variation (Janina Stenlund, demenssjuksköterska, Silviasjuksköterska)
  • 29 oktober: Anhörigjuridik (Viktor Gornitzka, Kommunjurist)
  • 26 november: Känslohantering och anhörigskap (Saber Mehdizadeh och Johan Nicander, Anhörigsamordnare)

Tid: kl. 17:00-19:00
Adress: Munkhättevägen 49, 3tr (Röda Huset)
Anmälan: anhorigstod@botkyrka.se
telefon: 08-530 610 69 (lämna meddelande om ingen svarar)

Det finns 20 platser. Fika ingår vid anmälan.

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen till en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Datum: 3 dec 2019
2020 hålls mötena första tisdagen varje månad. 7 januari, 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Tid: 15.00-17.00
Lokal; Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45.

Kontakt:
Ingemar Karlsson
tel: 070-400 09 43
e-post: botkyrka.demens@comhem.se

Träffar för unga 18-30 år: Förälder eller närstående med demenssjukdom

Du som är mellan 18 och 30 år – kom och träffa andra i liknande situation. Anhörigstödet i Stockholms län bjuder in gäster för samtal och frågor. Mötena är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Datum: 19 september, 17 oktober, 21 november
Tid: klockan 17.00-19.00
Plats: Baltzar träfflokal, Bolinders plan 1, 1 trappa ned
Lokalens tillgänglighet: entré och entréhall för rullstolsburen, hörselteknisk utrustning, ledarhund välkommen, tillgänglig hiss.

Anmäl dig senast dagen innan:
Riikka Norrbacka Landsberg, anhörigkonsulent Stockholm stad
e-post: riikka.norbacka.landsberg@stockholm.se
tel: 08-508 08 937

Birgitta Livgård Andersson, anhörigkonsulent Stockholms stad
e-post: birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Gruppträffar för anhöriga till personer med ADHD, tourette, asperger eller autism

Är du förälder eller annan viktig vuxen till barn med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Sex onsdagar under hösten 2019 ordnar vi i samarbete med Röda korset träffar för dig som vill möta andra anhöriga med liknande erfarenheter och professionella med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med NPF. Gruppen har fokus på anhöriga till barn och ungdomar med NPF 6–22 år.

Datum: 25 :e september 2019
Tid: klockan 17.30 - 19.30
Plats: Röda korsets mötesplats Kupan, Tunatorget 3, Tumba

Information och anmälan
Mejla anhorigstod@botkyrka.se och ange ditt namn och telefonnummer, så ringer någon av våra gruppledare upp dig.

För ytterligare information kan du kontakta anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh på telefon 072-453 05 38.

Gruppträffar för anhöriga till personer med missbruksproblem

Under hösten 2019 är du som är anhörig välkommen att delta i våra tematräffar. Vi kommer ha fem träffar där vi tar upp olika teman.

Tid: torsdagar klockan 17.00–19.00
Plats: Hans Stahles väg 5
Datum: 12 september, 3 oktober och 7 november (för information om nya träffar samt bokning av individuella samtal ring Beroenderådgivningen 0727-037990)

Kursledare: Annette Strand och Kenneth Axelsson

Teman:

  • "Jag vill må bra igen"
  • "Hur kan vi påverka andras beteenden?"
  • "Hur kan jag hantera mina känslor som anhörig"
  • "Konfliktfri kommunikation"
  • "Problemlösning"

Kontakta Beroenderådgivningen på telefon 0727-037990 för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Omsorg & stöd