Stäng meddelande

Om beroende

Beroende är en sjukdom som medför fysiska, mentala och biologiska symtom som kan diagnostiseras och leder till allvarliga svårigheter. Beroende har biologiska, genetiska, psykologiska och sociala orsaker. Förebyggande behandling hjälper bra, precis som vid andra sjukdomar.

Att vara beroendet är att fysiskt, mentalt och socialt lida av sitt missbruk och att inte kunna avstå. Behandling behöver därför inriktas mot minskat fysiskt, mentalt och socialt lidande och stöd till avhållsamhet.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vi är olika känsliga för att utveckla beroende. Ett riskbruk och missbruk kan utvecklas till ett beroende och påverka ditt liv och personer i din omgivning.

  • Du kan testa om du är i riskzonen på alkoholprofilen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du får också tips och råd som kan vara bra att tänka på.
  • Du kan kontakta oss för att få svar på dina frågor om alkohol, droger, tabletter och spel. Om du är yngre än 21 år ska du kontakta miniMaria.

Vad gör jag om jag misstänker att någon håller på att bli beroende?

Det kan vara svårt för den som är drabbad att själv se att hen är på väg in i ett beroende. Som närstående och anhörig kan du både vara ett stöd och själv behöva stöd. Kontakta oss, så kan vi ge dig råd och stöd.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Omsorg & stöd