Stäng meddelande

Stöd efter utredning

Du som har problem med riskbruk, missbruk eller beroende har rätt att söka stöd från oss på socialtjänsten. Då gör vi en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.

När du kontaktar oss får du tala med en socialsekreterare som gör en utredning genom att ställa frågor om ditt missbruk och din livssituation. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från till exempel läkare på en beroendemottagning. Syftet är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har, fattar socialtjänsten ett beslut. Efter beslutet gör ni tillsammans upp en planering kring vården och behandlingen. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga det.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Privatpersoner kan inte göra en så kallad LVM-anmälan. Men om en privatperson gör en orosanmälan gör vi alltid en kontroll av de så kallade LVM-kriterierna.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd