Stäng meddelande

Stöd efter utredning

Du som har psykisk ohälsa kan söka olika former av stöd hos socialtjänsten. Då gör vi en utredning för att förstå dina behov, innan vi fattar beslut. Vi har tystnadsplikt. 

Utredning, bedömning och beslut

När vi får din ansökan utreder en handläggare dina behov. Det gör vi för att förstå vad du behöver för stöd. Till exempel frågar vi:

  • Hur ser din hemsituation ut?
  • Hur sköter du om din hälsa?
  • Vad brukar du göra om dagarna? Har du något arbete, studier eller annan sysselsättning?
  • Hur fungerar dina kontakter med myndigheter och sjukvård?

Din handläggare föreslår sedan vilket stöd som kan passa dina behov bäst, så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Sedan beslutar handläggaren om vilken insats du får. Det kallas bifall i ditt biståndsbeslut.

Vi pratar regelbundet med dig om hur stödet fungerar, för att det hela tiden ska vara anpassat till din situation.

Ibland bedömer vi att du inte har behov av stöd från oss. Då kallas det avslag och betyder att du inte får en insats. Du har rätt att överklaga ett sådant beslut.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd