Stäng meddelande

Boende med särskild service

Om du har psykisk ohälsa och svårt att klara av ett eget boende, kan du ha rätt till boende med särskild service.

Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ge dig stöd utifrån dina behov. På boendet finns även en sjuksköterska som hjälper dig att sköta medicinerna.

Mål

Målet med att bo i en bostad med särskild service är att du ska känna dig trygg. Av personalen får du stöd att hitta rutiner och lösningar för att bli så självständig som möjligt.

Kostnad

Du betalar för hyra och omsorg.

Uppföljning

Med jämna mellanrum följer vi upp hur boendet fungerar för dig, så insatsen är anpassad efter dina behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd