Stäng meddelande

Boendestöd

Vi ger dig stöd som är anpassat utifrån dina behov, för att du ska klara av ditt boende och vardagsliv. Stödet är kopplat till ditt eget hem.

Du kan även få stöd att samordna dina vård- och stödkontakter. Vi försöker att ta tillvara dina egna förmågor och resurser genom att skapa ett nätverk för alla som finns runtomkring dig. Det kommer att utveckla och förbättra din situation.

Mål

Tillsammans med dig skapar vi mål som gör att du ska kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Vi följer regelbundet upp hur det går tillsammans med dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd