Stäng meddelande

IPS - för arbete och studier

Har du ett psykiskt funktionshinder? Då kan du få stöd till praktik, arbete eller studier.

Vad är IPS - individuell placering och stöd?

Vi som stöttar dig arbetar enligt en särskild metod, IPS som har några grundläggande tankar:
• Målet är att du som brukare får stöd att hitta praktik, arbete eller studier.
• Det viktigaste är att du har en egen vilja att praktisera, arbeta eller studera.
• Dina önskemål och dina intressen är grunden för vårt samarbete.
• Du får det stöd du behöver så länge du vill.
• Du får hjälp med ekonomiska frågor redan från början.
• För att underlätta att du ska nå ditt mål samarbetar vi med dina kontaktpersoner inom Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget.

Att ha ett arbete skapar hopp framtidstro och möjlighet att återhämta sig från en psykisk sjukdom. Det vittnar många människor om som har fått denna möjlighet. Genom utbildning är det lättare för dig att få ett arbete. Det kan vara svårt att hitta ett arbete helt på egen hand eller komma igång att studera. Med stöd från en arbetsspecialist och IPS metoden har du möjlighet att närma dig ditt mål.

Du ska:
• Bo i Botkyrka Kommun
• Vilja arbeta
• Vilja studera på den nivå som passar dig (Komvux, högskola, folkhögskola eller annan utbildning som kan leda till jobb).

Du får en personlig specialist som:
• Vägleder dig i att hitta en arbetsplats eller en utbildning,
• Tar hänsyn till just dina önskemål,
• Ger det stöd som du behöver.

Stödet kan se olika ut
Tommy har haft kontakt med IPS under ca 2 år. För två år sedan fick han stöd utifrån IPS metoden. Idag arbetar han på ett sjukhus i Stockholm.
Vad har varit speciellt bra i kontakten med studiespecialisten, Tommy?
– Den första fördelen har varit att man får mycket information om olika utbildningar och vilka möjligheter man har som student. Sedan tycker jag att det har funkat väldigt bra med mina studier. Jag har fått mycket stöd i form av handledning och har jag varit på många studiebesök på olika företag och fått koll på vilka framtida möjligheter som finns i arbetslivet.
Hur är ditt liv idag, Tommy?
– Jag har börjat jobba på ett sjukhus i Stockholm och trivs mycket bra. Nu fokuserar jag på det positiva och ser på livet från den ljusa sidan. Jag tycker att det bästa med mitt jobb är att jobba nära människor. Man känner att man gör nytta.
Hur ser din framtid ut och hur känner du för det, Tommy?
– Framtiden ser väldigt ljus ut. Det beror framför allt på att jag nu vet vilka möjligheter jag har på arbetsmarknaden. Jag satsar därför först och framst på mina styrkor och erfarenheter som jag har fått under min studietid. Jag kan säga att min framtid är full av möjligheter.
Arbetsspecialisten stöttar
– Jag jobbar olika beroende på vem jag ska stötta, berättar arbetsspecialisten inom socialpsykiatrin. Det beror på personens egna önskemål och tidigare erfarenheter. I början pratar vi igenom vad personen vill, och vad vi behöver göra för att nå målet. Senare kan det handla om praktiska saker att jag är med på arbetsplatsen några dagar i början, eller något helt annat. Brukaren styr hur insatsen och samarbetet ska se ut berättar arbetsspecialisten.

Kontakt
Vill du börja arbeta eller studera? Din kontaktperson på Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller inom Socialtjänsten kan berätta mer och hjälpa dig att ansöka om IPS. Du kan också få mer information direkt från socialtjänstens mottagning för vuxna, Botkyrka kommun. Telefon: 08-530 618 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Omsorg & stöd