Stäng meddelande

Våld och brott

Våld kan förekomma i alla relationer. Våld är aldrig okej. Vi på socialtjänsten kan hjälpa dig och dina barn.

Vi kan hjälpa dig som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande eller i en familj med allvarliga konflikter. Vi hjälper också dig som utövar våld. Förutom rådgivande och stöttande samtal kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation.

Socialtjänsten arbetar aktivt för att barn inte ska utsättas för våld. Barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan vuxna innebär att barnet själv är utsatta för våld. Alla former av våld mot barn skadar barn allvarligt och innebär en allvarlig kränkning av barnets självkänsla. Om det är barnets förälder som utsätter barnet för fysiskt eller psykiskt våld kan det skada barnets trygghet och självkänsla extra djupt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd