Stäng meddelande

Har du svårt att kontrollera din ilska?

Har du svårt att kontrollera din ilska och oroar dig för hur det påverkar dig och dem du lever med? Vi på socialtjänsten kan hjälpa dig.

Okontrollerad ilska och våld kan handla om

  • slag och annat fysiskt våld
  • kränkningar och elaka kommentarer
  • svartsjuka
  • att kontrollera någon i din familj 
  • sex mot din partners vilja
  • hot

Det finns hjälp att få

Kontakta mottagning våld i nära relation 08-530 631 95

När du ringer till oss får du möjlighet att berätta om din situation och beskriva vad du behöver hjälp med. Du behöver inte säga vem du är.

Stöd att hantera din ilska

  • stöd och behandling genom att berätta om dina problem, hjälpa dig att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
  • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld
  • Har du barn? Samtalsstöd och hjälp finns för dig som förälder och för dina barn. Barn som varit med om skrämmande och hotfulla händelser mår ofta bättre om de kan få prata om det som har hänt

Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp.

HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera och vårt mål är att finnas till för alla barn, ungdomar och vuxna oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

HBTQ-logga
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Omsorg & stöd