Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Mottagning våld i nära relation

Blir du slagen av din partner? Är du rädd för någon som står dig nära? Känner du dig hotad och kontrollerad i din relation? Har du svårt att kontrollera din ilska?

Våld i nära relation kan vara

 • att bli slagen av din partner eller någon annan i din familj
 • att du får höra kränkande och elaka ord
 • att din partner är mycket svartsjuk
 • att du inte får ta hand om dina egna pengar
 • att bli tvingad till sex
 • att någon hotar dig.

Det finns hjälp för dig som blir utsatt

Kontakta mottagningen våld i nära relation 08-530 631 95

Om det är akut, ring Polisen på 112.

Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Du behöver inte säga vem du är. Hjälpen är gratis.

Stöd för dig som är utsatt

 • skyddat boende om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från våld
 • information om dina rättigheter
 • hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård
 • möjlighet att få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om

Stöd för dig som använder våld

 • stöd och behandling genom att berätta om dina problem
 • hjälp att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
 • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld

Stöd för barn och föräldrar

 • behandlare träffar barn och föräldrar när socialtjänsten är orolig för att en vuxen i familjen eller dess närhet utsätter barnet för våld
 • vi erbjuder upp till 15 träffar
 • barnet får bearbeta sina upplevelser genom lek, målning, samtal och musik
 • du som förälder får samtala om vad rädsla, hot och våld är och hur det kan påverka ditt barn
 • du får stöd i hur du ska hitta bra sätt att hantera utmanande situationer med ditt barn
 • barnet får möjlighet att uttrycka hur det vill ha det tillsammans med er
 • Innan ni får erbjudande om stöd sker först en utredning

HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Vårt mål är att finnas till för alla barn, ungdomar och vuxna oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Logga för HBTQ-certifiering
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Omsorg & stöd