Stäng meddelande

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Regeringen har gett brottsförebyggande rådet ett uppdrag att införa ett nationellt center mot våldsbejakande extremism.

Det nationella centrets uppgift är:

  • främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå
  • verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet
  • ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism
  • samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad praktik samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

På centrets webbplats cve.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information samt stöd och råd.

Kommunens ansvar är:

  • att arbeta förebyggande med att stärka och värna demokrati genom olika åtgärder såsom kommunens generella våldsförebyggande program som MVP och Tåget., och verkar för ett jämlikt Botkyrka.
  • Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande miljöer
  • Underlätta för personer att lämna våldsbejakande miljöer

Kommunen har en spetskompetensutbildad grupp med socialsekreterare, trygghetssamordnare och områdessekreterare som kan kan hjälpa till att vara ett stöd. Kommunen har också en nära samverkan med lokalpolisområde Botkyrka i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Om du är orolig för att någon i din närhet kan vara en del av en våldsbejakande miljö kan du ta kontakt med kommunens samordnare. Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand.

Kontakt

Natasha Engberg, Trygggetssamordnare Botkyrka kommun.
076-145 64 34
natasha.engberg@botkyrka.se

Om du är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi, kan du ringa Rädda Barnens orostelefon 020-100 200.
Mer information finns på Rädda Barnens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Omsorg & stöd