Stäng meddelande

Jag vill hjälpa

Vanliga vuxna, som inte är myndighetspersoner, har länge varit en viktig del av socialtjänstens arbete med att hjälpa personer som behöver stöd. Kontakta oss om du vill hjälpa till. Om du passar för ett uppdrag, får du stöd och ekonomisk ersättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2018
Omsorg & stöd